Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2003 » Hyalen Vasküler Castleman Hastalığı: Olgu Sunum
 

Hyalen Vasküler Castleman Hastalığı: Olgu Sunum

Güvenç M., Cansız H., İnci E., Mamak A., Dereköylü L., Akı H.

Özet Castleman hastalığı reaktif lenf nodu hiperplazisine neden olan, benign özellikte, etyolojisi bilinmeyen, nadir görülen hastalıktır. Histolojik olarak hyalen vasküler, plazma hücreli ve mikst tip olmak üzere üç tipi mevcuttur. Genellikle mediastende lenf nodu hiperplazisi şeklinde görülürken, boyunda soliter tutulum nadirdir. Hyalen vasküler tipte kitlenin tam olarak çıkarılması ile tam tedavi sağlanırken multisentrik plazma hücreli tipte mortalite oranı yüksektir. Otuz altı yaşındaki bayan hastada boyun sol tarafta fikse olmayan, soliter kitle saptandı. Kitlenin tam rezeksiyonu sonrası yapılan histopatolojik incelemede hyalen vasküler Castleman hastalığı tanısı kondu. Yaklaşık bir yıldır takip altında bulunan hastada herhangi bir komplikasyon ve nüks saptanmadı.

Hyaline Vascular Castleman's Disease: A Case Report

Güvenç M., Cansız H., İnci E., Mamak A., Dereköylü L., Akı H.

Castleman's disease is a rare Iymphoproliferative disorder that has a benign character and has no etiological factor. Three histological types have been described; hyaline vascular, plasma cell and mixed type. Usually it seems Iymph node hyperplasia in mediastinum and rare solitary involvement of the neck. In hyaline vascular type total resection of the mass cure the disease but in multicentric type mortality rate is high. We report a 36-year-old woman with non-fixated solitary mass located in left cervical region. After total resection of the mass, made histological research and found hyaline vascular type Castleman's disease. There are no complication or recurrence of the disease af ter one-year observation.

Türk Otolarengoloji Arşivi 41/3-2003 Sy:158-161

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale