Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2003 » İlkokul Çağındaki Çocuklarda KBB Hastalıkları Tarama Sonuçlarının Sosyoekonomik Seviyeye Göre Değerlendirilmesi
 

İlkokul Çağındaki Çocuklarda KBB Hastalıkları Tarama Sonuçlarının Sosyoekonomik Seviyeye Göre Değerlendirilmesi

Egeli E., Öztürk Ö., Harputluoğlu U., Oğhan F., Mayda A.

Amaç: Düzce'de ilkokul çağındaki çocuklarda kulak burun boğaz hastalıklarının yaygınlığını ve sosyoekonomik seviyeye göre dağılımını araştırmak. Gereç ve Yöntem: 1282 ilkokul çağındaki öğrenci tarandı. Detaylı bir anamnez alındıktan sonra tüm çocukların kulak burun boğaz muayeneleri ve timpanometrik ölçümleri yapıldı. İlkokullardan ikisi şehrin kırsalında bulunup sosyoekonomik seviyesi daha düşüktü. Diğer bir ilkokul ise şehrin merkezinde ve sosyoekonomik seviyesi daha yüksekti. Bu okullardaki öğrenciler kulak burun boğaz hastalıklarının yaygınlığı açısından ki-kare testi ile istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Merkezde yer alan ve sosyoekonomik seviyesi daha yüksek olan ilkokul çocuklarına göre, kırsalda yer alan ilkokul çocuklarında kulak burun boğaz hastalıklarının yaygınlığı açısından anlamlı fark vardı (p<0.001). Sonuç: Kulak burun boğaz hastalıklarının yaygınlığında yaş, mevsim ve bulunulan ülke etkili olabileceği gibi, sosyoekonomik düzey de etkili olmaktadır. ilkokul çocuklarının anne-babaları ve öğretmenleri bu yaşlarda yüksek oranda görülen KBB hastalıkları konusunda eğitilmelidirler.

Evaluation of Otorhinolaryngological Disease-Screening Results and Socioeconomic Status in Primary School Children

Egeli E., Öztürk Ö., Harputluoğlu U., Oğhan F., Mayda A.

Objectives: To investigate the incidence of ear, nose, and throat (ENT) diseases at primary school children and its distribution according to the students' socioeconomic status. Materials and Methods: A total of 1282 primary school children were examined considering the otorhinolaryngological diseases. A detailed history was taken, all patients underwent ear, nose and throat examinations and tympanometry was performed next. Two of the primary schools located in the rural area with lower socioeconomic level (group B) and one primary school in the city center with higher socioeconomic level (group A) were compared in aspect of prevalence of ENT diseases. Difference between the groups was compared statistically by using the Chi-Square test. Results: It was found that ENT diseases are more commonly detected in the students in school with low socioeconomic level than that of school with higher socioeconomic leve!. Conclusian: In addition there can be differences between incidences of otorhinolaryngological diseases depending on age, country, race and season, it was found that socioeconomic level affects the incidence of otorhinolaryngological diseases at primary school children. Parents and teachers must be educated about high incidence of ENT diseases among primary school children.

Türk Otolarengoloji Arşivi 41/4-2003 Sy:213-217

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale