Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2003 » Kikuchi-fujimoto Hastalığı: Olgu Sunumu
 

Kikuchi-fujimoto Hastalığı: Olgu Sunumu

Uygun N., Yüksel S., Öktem F., Banitahmaseb A., Karaman E., Acıoğlu E.

Özet: Kikuchi-Fujimoto hastalığı ya da histiositik nekrotizan lenfadenit klinik olarak en sık servikallenfadenit ve yüksek ateş ile kendini gösteren, sıklıkla genç kadınlarda saptanan bir hastalıktır. Karaciğer ve kemik iliği disfonksiyonu da görülebilir. Etyolojisi tam bilinmemekle birlikte viral ya da otoimmun bir hastalığa sekonder olarak gelişebilir. Bu çalışmada servikal lenfadenit ve ateş nedeniyle kliniğimize başvuran ve lenf ganglionunun eksizyonel biyopsisi sonrası yapılan patolojik incelemede KikuchiFujimoto hastalığı tanısı alan 27 yaşındaki olgumuzu, literatür eşliğinde sunmak istedik.

Kikuchi-fujimoto Disease: A Case Report

Uygun N., Yüksel S., Öktem F., Banitahmaseb A., Karaman E., Acıoğlu E.

Kikuchi-Fujimoto disease or histiocytic necrotizing Iymphadenitis is a disease often presents with fever, malaise, and Iymphadenopathy primarily involving the cervical Iymph nodes, found mainly in young women, Hepatic abnormalities and bone marrow dysfunction may alsa be seen. The etiologic agent has been proposed to be of viral or autoimmune origin. We present a 27 years old woman with complaints of cervical Iymphadenopathy and fever, which diagnosed as KikuchiFujimoto disease with excisional lymph node biopsy and pathological inspection. Their characteristics are discussed, while a review of the literature is attempted.

Türk Otolarengoloji Arşivi 41/4-2003 Sy:220-223

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale