Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2003 » İntrakranyal Komplikasyonlarla Seyreden Silent Mastoidit: Olgu Sunumu*
 

İntrakranyal Komplikasyonlarla Seyreden Silent Mastoidit: Olgu Sunumu*

Akbulut G., Şapçı T., Karavuş A., Şahin B.

Literatürde Iatent mastoidit ya da masked mastoidit ile eş anlamlı kullanılan silent mastoidit, intakt bir timpan membrana rağmen, mastoid hücrelerin kemik yapılarında ve mukozal tabakadaki subklinik enfeksiyöz enflamatuar süreci tanımlamaktadır. Geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımının yaygınlaşması ile birlikte klasik mastoidit görülme sıklığı azalmış, kronik ve subklinik seyreden ve bu nedenle gözden kaçarak hayatı tehdit edici durumlar yaratan silent mastoidit sıklığı artmıştır. Kliniğimizde intrakranial komplikasyon ile seyreden, temporal kemik bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi incelemesinde silent mastoidit tanısı konmuş iki olguya basit mastoidektomi yapılmış ve peroperatif olarak tanı doğrulanmıştır. Geçirilmiş orta kulak enfeksiyonları sonrası medikal tedavi uygulanmış olsa da silent mastoidit gelişebileceği düşünülerek hasta takip edilmelidir. İşitme kaybı, dolgunluk hissi, hafif ağrı, kulak arkasında duyarlılık gibi belirgin olmayan kulak yakınmaları devam eden hastalarda, mastoid içerisinde devam eden gizli bir enfeksiyonun varlığı düşünülerek, sintigrafik incelenme ile tanı doğruIanmalıdır.

Silent Mastoiditis Proceeding with Intracranial Complication: A Case Report

Akbulut G., Şapçı T., Karavuş A., Şahin B.

Silent mastoiditis has been used as a synonym for latent or masked mastoiditis in the literature, defines a subclinical infectious process in the mucosal layer and the osseous structure of the mastoid cells in spite of an intact tympanic membrane. With the widespread usage of wide-spectrum antibiotics, the incidence of classical mastoiditis presentation has decreased and the incidence of chronic and subclinically proceeding silent mastoiditis that creates life-threatening situations because of being overlooked, has increased. Simple mastoidectomy has been carried out to the two cases with intracranial complications that are diagnosed as silent mastoiditis using temporal bone computerized tomography and scintigraphy in our clinic and the diagnosis has been confirmed peroperatively. After getting over an otitis media infection, the patient should be followed up in case of a silent mastoiditis even though a medical therapy is given. The diagnosis should be confirmed with a scintigraphic examination thinking of a latent infection proceeding in the mastoid in the patients continuing to complain of unclear symptoms like hearing loss, fullness and slight pain in the ear and retroauricular over sensitivity.

Türk Otolarengoloji Arşivi 41/4-2003 Sy:232-

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale