Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2004 » Kronik Otitis Medianın Kulak Zarı, İşitme Fonksiyonları ve Orta Kulak Mukozasına Etkileri
 

Kronik Otitis Medianın Kulak Zarı, İşitme Fonksiyonları ve Orta Kulak Mukozasına Etkileri

Paksoy M., Şanlı A., Öztürk R., Çilcan M. A., Evren C.

Kronik otitis media (KOM) kulak zarı perforasyonu, orta kulak yapılarında hasar ve işitme kaybına yol açan inflamatuar bir süreçtir. Oluşan bu tür hasarların boyut ve dağılımını incelemek amacıyla Ocak 2000 - Haziran 2001 tarihleri arasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’ne başvuran KOM tanısı almış 60 hasta, kulak zarı hasarı, işitme kayıpları ve orta kulak mukozasının durumu açısından değerlendirildi. Kulak zarındaki perforasyonlar boyut ve tip olarak incelendi. Olgulardaki işitme kayıplarının dağılımları iletim tipi, mikst tip ve nörosensoryal tip olarak saptandı. Orta kulak mukozasındaki değişiklikler akıntısız (inaktif), akıntılı (aktif) kulak olması, polipoid-granüle mukoza varlığı, yassı epitel ve kolesteatom içerip içermemesi ve timpanoskleroz bulgularının olması açısından değerlendirilerek elde edilen bulgular sunuldu.

The Effects of Chronic Otitis Media on Tympanic Membrane, Hearing Function and Middle Ear Mucosa

Paksoy M., Şanlı A., Öztürk R., Çilcan M. A., Evren C.

The sixty patients who diagnosed as chronic otitis media at Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital ENT department between January 2000 and June 2001 were investigated on tympanic membrane perforation, hearing lose and the status of middle ear mucosa. The tympanic membrane perforations were analyzed for the types of perforations and of the size. We researched the distributions of type of hearing loses as conductive, mixed and neurosensorial types. We presented the situations of the middle ear mucosa according to the presence of suppuration, cholesteatoma, the signs of tympanosclerosis and the polypoid mucosa.

Türk Otolarengoloji Arşivi 42/1-2004 Sy:17-21

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale