Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2004 » Açık Rinoplasti Tekniği ile Nazal Septal Perforasyon Onarımı
 

Açık Rinoplasti Tekniği ile Nazal Septal Perforasyon Onarımı

İleri F., Uslu S., Ceylan A., Asal K.

Nazal septal perforasyonlar, etkilenen hastalarda oldukça fazla şikayete neden olan ve kulak burun boğaz hekimleri için oldukça sıkıntı veren bir durumdur. Septal perforasyonların onarımı için pek çok cerrahi teknik önerilmiştir. Alternatif bir teknik olarak üst lateral kıkırdağın mukoperikondrium flepi ile onarım tanımlanmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Perforasyon boyutları 5 mm ile 30 mm arasında değişen 12 hasta bu teknik ile opere edilmişlerdir. Flep kaydırılan bölgede herhangi bir morbidite izlenmemiş ve perforasyonun 11 hastada ortalama 6.9 aylık takipte tam kapandığı izlenmiştir. Sonuçlar bu tekniğin, nazal septal perforasyonların onarımında uygun bir teknik olduğunu göstermektedir.

Nasal Septal Perforation Repair Using Open Rhinoplasty Technique

İleri F., Uslu S., Ceylan A., Asal K.

Nasal septal perforations cause a significant number and magnitude of symptoms in patients and constitute a serious challenge to otorhinolaryngologists. Numerous surgical methods have been described for the repair and closure of perforations. Closure of the perforation with upper lateral cartilage mucoperichondrial flap is described as an alternative surgical technique and results are discussed in this study. Twelve patients with nasal septal perforations sizes ranging from 5 to 30 mm were treated with the described surgical method. Complete closure of the perforation was achieved in 11 patients after a mean follow-up of 6.9 months. There were no significant donor site problems. In the light of the encouraging results, upper lateral cartilage mucoperichondrial flap can be suggested as a viable alternative surgical technique for closure of nasal septal perforations.

Türk Otolarengoloji Arşivi 42/2-2004 Sy:82-87

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale