Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2004 » İzole Mukozal Larengeal Kandidiazis: Olgu Sunumu
 

İzole Mukozal Larengeal Kandidiazis: Olgu Sunumu

Erpek G., Başak S., Metin K.K., Çulhacı N., Eyigör H.

Larenksin izole kandidiazisi nadir olmakla birlikte koruyucu mukozal bariyerin bozulması sonucu görülebilir. Bu makalede 71 yaşında, zeka özürlü ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük, uzun süreli antibiyotik kullanımı ve sigara tüketimi öyküsü bulunan, histopatolojik olarak izole larengeal mukozal kandidiazis tanısı almış bir olgu tartışılmış ve literatür bilgileriyle gözden geçirilmiştir. Erken tanı ve tedavi hastalığın kısa sürede kontrol altına alınmasını sağlar ve sistemik yayılımı önleyebilir. Tanısı kesin konmuş olgularda primer tedavi sırasında veya sonrasında ses terapisi gereklidir.

Isolated Laryngeal Mucosal Candidiasis: A Case Report

Erpek G., Başak S., Metin K.K., Çulhacı N., Eyigör H.

The candida infection may settle in the larynx by the degeneration of the protective mucosal barrier. In this study, the case discussed with a review on the literature, is 71 years old, mentally ill, at a low socio-economic level, have been addicted to antibiotic use, heavy smoker for a long time and diagnosed with isolated mucosal laryngeal candidiasis. Early diagnosis and treatment prevented the systemic spread while taking the infection under control in a short time. Voice therapy is necessary during or after primary treatment of the definitely diagnosed cases.

Türk Otolarengoloji Arşivi 42/2-2004 Sy:105-109

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale