Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2004 » Bir Olgu Nedeniyle Glomus Karotikum Tümörleri ve Cerrahi Tedavi Öncesi Embolizasyon
 

Bir Olgu Nedeniyle Glomus Karotikum Tümörleri ve Cerrahi Tedavi Öncesi Embolizasyon

Han T., Altıntaş O., Koç A., Bilgili A.M.

Glomus tümörleri (kemodektomalar), nöral krestten kaynaklanan kemoreseptörlerden köken alan tümörlerdir. Baş-boyundaki glomus tümörlerinin 2/3’ü glomus jugulare tümörleridir. Karotid bifurkasyonu civarından kaynaklandığında bu tümörler glomus karotikum adını alırlar. Yavaş büyüyen tümörlerdir. MR incelemelerle takip, radyoterapi ve cerrahi eksizyon, tedavide kullanılan yöntemlerdir. Preoperatif intravasküler embolizasyon, glomus karotikum tümörlerinin cerrahi eksizyonunu kolaylaştırmaktadır. Bir olgu nedeniyle glomus karotikum tümörleri ve bu tümörlerde operasyondan önce uygulanan embolizasyon tartışılmıştır.

A Case Report of Glomus Caroticum Tumors and Preoperative Embolisation

Han T., Altıntaş O., Koç A., Bilgili A.M.

Glomus tumors (chemodectomas) originate from chemoreceptors in the neural crest. Two thirds of glomus tumors in head and neck region are glomus jugulare tumors. Tumors originating from carotid bifurcation are called glomus caroticum. They are slowly growing tumors. Methods for management are follow-up with MR-scan, radiotherapy and surgical excision. Preoperative intravascular embolisation provides an easy surgical excision of glomus caroticum tumors. In this case report, glomus caroticum tumors and preoperative embolisation have been discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 42/2-2004 Sy:120-123

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale