Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2004 » Kronik Otitis Mediada Kemikçik Rekonstrüksiyonu
 

Kronik Otitis Mediada Kemikçik Rekonstrüksiyonu

Olgun M.K., Gültekin G., Kandoğan T., Alper S., Aydar L.

Bu çalışmada kronik otitis media nedeni ile herhangi bir kemikçik rekonstrüksiyonu yapılmış olan olguların uzun dönem sonuçları değerlendirilmiş ve bu bilgilerin ışığı altında kronik otit cerrahisinde işitmenin rekonstrüksiyonu tartışılmıştır. Ocak 1996 - Ocak 2003 tarihleri arasında kronik otitis media nedeni ile opere edilen, kemikçik rekonstrüksiyonu yapılan ve son kontrollerine gelen 312 hasta değerlendirilmiştir. Değişik tekniklerle ameliyat edilen olgulardan elde edilen işitme kazançları arasında istatistiksel anlamda fark bulunamamıştır. Literatür bulguları ve kliniğimizin deneyimleri, enfeksiyonun eradike edilmesi koşulu ile, stapezin sağlam olduğu kronik otit olgularında, otogreft veya homogreft inkus ile tatminkar sonuçlar alındığını göstermektedir. Stapezin suprastrüktürünün de destrükte olduğu olgularda ise greftten veya malleustan tabana uzanan bir allogreft protezin platformuna kıkırdak yerleştirmek koşulu ile oldukça tatminkar sonuçlar vereceği söylenebilir.

Ossicular Reconstruction in Chronic Otitis Media

Olgun M.K., Gültekin G., Kandoğan T., Alper S., Aydar L.

The present study evaluated the long term results of chronic otitis media cases with ossicular reconstruction, and in the light of these results, hearing reconstruction in chronic otitis media was studied in 312 patients. These patients periodically came to postoperative control, after being surgically treated with ossicular reconstruction due to chronic otitis media between January 1996 and January 2003. There was no statistically significant difference in hearing gain of patients who were treated with different surgical techniques. Our clinical experiences considered together with the findings in the literature suggest the following: With the condition of eradicated infection, in chronic otitis cases with healthy stapes, satisfactory results were obtained with autograft or homograft incus. In cases where the stapedial suprastructure was destructed, graft or an allograft prothesis that reached from the malleus to the bottom was found to be quite satisfactory provided that cartilage was placed in the platform.

Türk Otolarengoloji Arşivi 42/3-2004 Sy:158-163

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale