Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2004 » Çocuk Hastalarda Kronik Rinosinüzit ve Efüzyonlu Otitis Media Arasında İlişki Var mı?
 

Çocuk Hastalarda Kronik Rinosinüzit ve Efüzyonlu Otitis Media Arasında İlişki Var mı?

Akmansu H., Acar A., Dağlı M., Korkmaz H., Dursun E., Eryılmaz A., Türkay M.

Çalışmadaki amacımız, efüzyonlu otitis medialı (EOM) çocuk hastalarda kronik rinosinüzit (KRS) ve adenoid vejetasyon hipertrofisinin (AVH) rolünü araştırmaktı. Antibiyotik tedavisine yanıtsız, rinosinüzit semptomları olan 42 hastanın, paranazal sinüs bilgisayarlı tomografileri ve akustik impedans incelemeleri yapıldı. Hastaların 19’u erkek, 23’ü bayandı. Hastaların en küçüğü 3 en büyüğü 13 olup, ortalama yaş 7 idi. Hastaların, %61.9’unda (26/42) EOM, %45.2’sinde (19/42) KRS ve %83.3’ünde (35/42) AVH mevcuttu. KRS, EOM bulunan hastaların %57.7’sinde (15/26), bulunmayan hastaların %25.0’inde (4/16) [p<0.05], AVH ise EOM bulunan hastaların %92.3’ünde (24/26) ve bulunmayan hastaların %68.8’inde (11/16) [p>0.05] belirlendi. Sonuçlarımız, çocuklarda KRS’in EOM etyolojisinde rolü olabileceğini ve bu nedenle bu hastaların KRS yönünden de değerlendirilmesi gerektirildiğini düşündürtmektedir.

Is there a Relationship between Chronic Rhinosinusitis and Otitis Media with Effusion in Pediatric Patients?

Akmansu H., Acar A., Dağlı M., Korkmaz H., Dursun E., Eryılmaz A., Türkay M.

Our purpose was to investigate the role of chronic rhinosinusitis (CRS) and adenoid vegetation hypertrophy (AVH) in pediatric patients with otitis media with effusion (OME). Paranasal sinus computerized tomography scans were taken, and acoustic impedancemetry were performed in 42 patients with rhinosinusitis related symptoms nonresponsive to antibiotic therapy. There were 19 male, 23 female patients with an age range of 3 to 13 (mean 7). OME, CRS and AVH were found in 61.9% (26/42), 45.2% (19/42) and 83.3% (35/42) of the patients, respectively. CRS was found in 57.7% (15/26) and 25.0% (4/16) of the patients with and without OME [p<0.05], AVH was found in 92.3% (24/26) and 68.8% (11/16) of the patients with and without OME [p>0.05], respectively. Our results in this study suggest that CRS may independently contribute to the course of OME in children. Therefore, these patients should be investigated for the presence of CRS.

Türk Otolarengoloji Arşivi 42/3-2004 Sy:164-168

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale