Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2004 » Romatoid Artritte Orta Kulak Eklemlerinin Tutulumunun Odyometrik Açıdan İncelenmesi
 

Romatoid Artritte Orta Kulak Eklemlerinin Tutulumunun Odyometrik Açıdan İncelenmesi

Pınar E., Özdemir İ., Kopar A., Sezgin K., Çallı Ç., Şahin L.

Romatoid artrit, özellikle diartroz tipi eklemlerin sinovyal membranlarının inflamasyonu ile karakterize multisistemik bir hastalıktır. Orta kulakta yer alan inkudomalleolar ve inkudostapedial eklemler gerçek diartroz tipi eklemler olmaları nedeniyle, vücuttaki diğer eklemler gibi benzer romatizmal lezyonlara maruz kalabilir. Bu çalışmada romatoid artrit tanısı alan 30 hasta, orta kulak eklemlerinin muhtemel tutulumu; pür ton odyometri, timpanometri, akustik stapes refleksi ile bazı vokal ve supraliminer odyometri testleri yardımı ile araştırılmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada romatoid artritli hastaların orta kulak eklemleri subklinik olarak etkilenebilir ancak hasta ve kontrol grupları arasında önemli farklılıklar saptanmamıştır.

Evaluation of Middle Ear Joints with Audiometric Study in Patients with Rheumatoid Arthritis

Pınar E., Özdemir İ., Kopar A., Sezgin K., Çallı Ç., Şahin L.

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic systemic disease of unknown etiology, manifested primarily by inflammatory arthritis of peripheral joints. In middle ear, incudomalleal and incudostapedial joints may be affected. In this paper we researched middle ear joints with pure-tone audiometry, impedance audiometry and some vocal, supraliminary audiometry tests in rheumatoid arthritis patients. As a conclusion, in this study, middle ear joints of the patients with RA may effect as subclinical, but significant differences were not found between patient and control groups.

Türk Otolarengoloji Arşivi 42/3-2004 Sy:204-209

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale