Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2004 » Baş-Boyun Yerleşimli Sinir Kılıfı Tümörleri: Üç Olgu Sunumu
 

Baş-Boyun Yerleşimli Sinir Kılıfı Tümörleri: Üç Olgu Sunumu

Candan H., Güngör A., Baloğlu H., Cıncık H., Çolak A.

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi KBB Kliniği’nde tedavi edilen baş-boyun yerleşimli üç periferik sinir kılıfı tümörü olgusu sunuldu. Tümörler sağ brakial pleksus, sol vagus ve sol oksipital sinir kaynaklıydı. Olguların hepsinde ağrısız kitle şikayeti vardı. Periferik lenfadenomegali hiçbir olguda yoktu. Tanı ve tedavi amaçlı tümörektomi yapıldı. Histopatolojik değerlendirmede brakial pleksus yerleşimli olgu malign periferik sinir kılıfı tümörü, diğer iki olgu ise schwannom tanısı aldı. Malign periferik sinir kılıfı tümörü olgusu adjuvan radyoterapi de almış olup bir yıllık takibinde rezidiv hastalık bulgusu saptanmadı.

Nerve Sheath Tumours Localized on Head and Neck: Report of Three Cases

Candan H., Güngör A., Baloğlu H., Cıncık H., Çolak A.

We present three cases with peripheric nerve sheath tumour localized in head and neck that were treated in ENT Department of GATA Haydarpaşa Educational Hospital. The tumours originated in the brachial plexus, vagus and occipital nerve. All of the patients complained about mass without pain. No adenopathy was noted in three cases. The tumors were excised for diagnosis and treatment. Histopathologic examination revealed that tumour originated in the brachial plexus was malignant peripheral nerve sheath tumour, others were schwannoma. The case with malignant nerve sheath tumour received postoperative adjuvant radiotherapy. No residue has been noted after one year of follow-up.

Türk Otolarengoloji Arşivi 42/4-2004 Sy:220-224

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale