Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2004 » Larenks ve Hipofarenksin Sarkomatoid Karsinomu
 

Larenks ve Hipofarenksin Sarkomatoid Karsinomu

Öncel S., Pınar E., Güçlü E., Çallı Ç., Ekinci N.

Sarkomatoid karsinom üst aerodigestif sistemin nadir görülen bir tümörüdür. Biz kliniğimizde larenks ve hipofarenks yerleşimli üç sarkomatoid karsinomlu hasta tespit ettik. Sitokeratin immunohistokimyasal olarak tüm hastalarda pozitif olup, tümörler ileri evredeydi. Üç hastanın ikisi kombine tedavi (cerrahi+radyoterapi) ile, diğer hasta ise sadece radyoterapi ile tedavi edildi. Üç sarkomatoid karsinomlu hastamızı klinik ve tedavi yaklaşımları, histopatolojik görünümleri ve prognostik faktörleri değerlendirerek sunduk.

Sarcomatoid Carcinoma of the Larynx and Hypopharynx

Öncel S., Pınar E., Güçlü E., Çallı Ç., Ekinci N.

Sarcomatoid carcinomas are uncommon tumors of upper aerodigestive tract. We detected three patients with sarcomatoid carcinoma of the larynx and hypopharynx in our clinic. Cytokeratin were immunohistochemically positive in all patients and tumors were in advanced stage. Two of three patients were treated with combined therapy (surgery+radiotherapy), the other was treated only with radiotherapy. We presented our three patients with sarcomatoid carcinoma, analyzing the clinical-therapeutic aspects, histopathological features and prognostic factors.

Türk Otolarengoloji Arşivi 42/4-2004 Sy:229-233

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale