Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2005 » Ülkemiz Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde KBB Eğitim Standartları
 

Ülkemiz Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde KBB Eğitim Standartları

Almaç A.

Amaç: Ülkemiz tıp fakültelerinde mezuniyet öncesinde verilen kulak burun boğaz (KBB) eğitiminde bazı özelliklerin belirlenmesi ve eğitimde bazı ortak standartlar oluşturulması yönündeki çabalara katkı sağlamaktır. Yöntem: Haziran 2003’te ülkemizde öğrenci mezun etmiş 35 tıp fakültesinden, 2002-2003 dönemi baz alınarak, mezuniyet öncesinde KBB eğitim ve öğretimi ile ilgili bazı soruların yanıtları ve eğitim programlarının örnekleri istendi. Alınan yanıtlar ve program örnekleri değerlendirildi. Bulgular: Bilgi istenilen toplam 35 tıp fakültesi KBB anabilim dalının 19’undan (%54.3) yanıt alındı. Yanıt alınan tıp fakültelerinde eğitim sistemi; 7 (%36.8) entegre, 7 (%36.8) entegre+aktif, 4 (%221.0) klasik ve 1 (%5.3) karma olarak tanımlanıyordu. Mezuniyet öncesinde KBB staj eğitimi genellikle dönem V’te yer alıyor ve çoğunlukla üç haftalık staj sürelerini kapsıyordu. Onbir (%57.9) anabilim dalı eğitimde maket ve model kullandığını belirtiyordu. Sonuç: Ülkemizin batısında yer alan genç tıp fakültelerinde, kantitatif olarak öğretim üyesi sayısı/öğrenci oranlarının oldukça dengeli olduğu görüldü. Farklı eğitim sistemlerine sahip tıp fakültelerinde KBB eğitim programlarında benzer özellikler vardı. Staj eğitim programlarının çoğunluğunda konuların işlenişi açısından entegrasyona özen gösterilmediği görüldü. Genç tıp fakülteleri KBB anabilim dallarının mezuniyet öncesi eğitimde maket ve model kullanma eğilimlerinin daha yüksek olduğu gözlendi.

ENT Training Standards in Undergraduate Medical Education in Turkey

Almaç A.

Objectives: The aim is to contribute to determining certain characteristics and setting some standards for ear-nose and throat (ENT) training given in undergraduate medical education in Turkey. Methods: In June 2003, based on term 2002-2003, we collected information about undergraduate ENT training and requested training programme samples from 35 medical schools in Turkey which had graduates in practice. The responses and programme samples were evaluated. Results: Response rate was 54.3% within 19 medical schools returning the questionnaire. The education systems were as integrated in 7 (36.8%), integrated & active in 7 (36.8%), classical in 4 (21.0%) and classical& active in 1 (5.3%) of the responding medical schools. Undergraduate ENT internship was generally in term V and three week period. Training Models were used in 11 (57.9%) ENT departments. Conclusion: Recently established medical schools which were situated in the western part of the country were quantitatively balanced in terms of number of trainers and students. Despite different medical education systems, significant similarities of ENT training programmes were observed. Furthermore, poor integration of timing of subjects in most of the internship training programmes came to attention. It was also observed that the younger medical schools were more inclined to use models in their training.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2005/43-1Syf:9-12

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale