Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2005 » Hava Yolu Obstrüksiyonuna Neden Olan Laringeal Paraganglioma: Olgu Sunumu
 

Hava Yolu Obstrüksiyonuna Neden Olan Laringeal Paraganglioma: Olgu Sunumu

Sütbeyaz Y., Üçüncü H., Aktan B., Eren Y., Erdoğan F.

Paragangliomalar sıklıkla adrenal bezde görülen nöroendokrin tümörlerdir. Adrenal bez dışı dokulardan en sık kaynaklanan paraganglioma karotid cisimciğidir. Paragangliomalar larenkste oldukça nadiren görülürler. Bununla beraber laringeal kitlelerin ayırıcı tanısında paraganliomaları da düşünmek gereklidir. Bu çalışmada 63 yaşında, 18 aydır ses kısıklığı, son zamanlarda da solunum sıkıntısı şikayetiyle kliniğimize başvuran ve laringeal kitle tanısıyla opere edilen bir olgu sunulmuştur. Laringofissur yöntemiyle opere edilen hastanın histopatolojik sonucu paraganglioma olarak geldi. Postoperatif dokuzuncu aydaki kontrolde nükse rastlanmadı. Bu olguda olduğu gibi büyük boyutlu paragangliomalar laringofissur yöntemiyle eksize edilebilir. Bununla beraber eksizyon sırasında oluşabilecek ciddi kanamalardan dolayı tetikte olunmalıdır.

Laryngeal Paraganglioma Causing Airway Obstruction: A Case Report

Sütbeyaz Y., Üçüncü H., Aktan B., Eren Y., Erdoğan F.

Paragangliomas are neuroendocrine tumours commonly seen in the adrenal gland. The commonest paraganglioma that arises from extra-adrenal sites is carotid body. Paragangliomas are rarely seen in the larynx. It is, however, important to consider paragangliomas of the larynx in the differential diagnosis of the laryngeal masses. This study introduces a 63-year-old man who has been suffering from hoarseness for 18 months and has begun to experience dyspnea in recent times and who has had an operation due to the diagnosis of a laryngeal mass. The histopathologic result of the patient who was operated using laryngofissur procedure turned out to be paraganglioma. There was no recurrence in the postoperative 9th month. As in our case, considerably large-sized paragangliomas may be excised with laryngofissur procedure. However, surgeons have to be alert due to the serious bleeding risk during the local excision.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2005/43-1 Syf:37-41

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale