Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2005 » Multipl Simetrik Lipomatosis: Olgu Sunumu
 

Multipl Simetrik Lipomatosis: Olgu Sunumu

Özdoğan A., Dervişoğlu S., Banitahmaseb A., Karaman E., Banitahmaseb E.K.

Multipl simetrik lipomatozis obeziteyle ilişkisiz kapsülsüz yağ dokusunun çok sayıda, simetrik ve yaygın olarak boyun bölgesi ile gövdenin üst kısmı ve bazen de diğer bölgelerde birikimi ile karakterize nadir bir hastalıktır. Hastalar genellikle orta yaşlı, Akdeniz kökenli ve alkol bağımlılığı öyküsü olan erkek olgulardır. Yağ dokusunun dağılımına göre Madelung tipi, psödoatletik tip, jinekoid tip olarak 3 klinik tip tanımlanmıştır. Bu yayında her üç alt tipin özelliğini içeren 51 yaşında erkek olgu sunulmuştur.

Multiple Symmetric Lipomatosis: A Case Report

Özdoğan A., Dervişoğlu S., Banitahmaseb A., Karaman E., Banitahmaseb E.K.

Multiple symmetric lipomatosis (MSL) is a rare disorder that is characterized by accumulating of uncapsulated adipose tissue, mainly at the neck, upper trunk and sometimes other side of body unrelated with obesity. The patients are usually middle-aged males from Mediterranean area with history of alcohol abuse. Three clinical forms have described according to the distribution of fatty tumors as Madelung’s fatty neck, pseudo-athletic type and gynaecoid type. We present 51 years old male case contains features of all three clinical forms together.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2005/43-1 Syf:48-54

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale