Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2005 » Bilateral Aurikular Skuamoz Karsinom
 

Bilateral Aurikular Skuamoz Karsinom

Akmansu H., Acar A., Korkmaz H., Göçer C., Görgülü O., Eryılmaz E.

70 yaşında erkek hastada 1 yıllık hikayesi olan sol kulağın heliksinde eritem ve ülserli, kabuklanmış lezyonu mevcuttu. Biyopsi sonucu skuamoz hücreli karsinom olarak geldi. Hastanın sağ kulağı 5 yıl önce aynı lezyon nedeniyle rezeke edilmişti. Bilgisayarlı tomografi sonucu kemik invazyonu olmadığını gösterdi. Cerrahi tedavi olarak subtotal aurikula rezeksiyonu, sol modifiye radikal boyun disseksiyonu tip III ve yüzeyel parotidektomi yapıldı. Bu konuyla ilgili literatür gözden geçirildi.

Bilateral Auricular Squamous Cell Carcinoma

Akmansu H., Acar A., Korkmaz H., Göçer C., Görgülü O., Eryılmaz E.

A 70-year-old man had one-year history of an erythematous, ulcerated and crusted lesion on the helix of his left auricle. Biopsy showed carcinoma of squamous cell type. His right auricle had been totally resected 5 years ago because of a similar lesion. Computed tomography revealed no bone destruction on the left side. As surgical treatment we performed subtotal auricular resection, left modified radical neck dissection-type III and superficial parotidectomy. The literature on this subject is reviewed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2005/43-2 Sy:113-116

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale