Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2005 » İki Olgu Nedeniyle Larengosel
 

İki Olgu Nedeniyle Larengosel

Topaloğlu İ., Ulusoy S., Akgün H.

Sakkülün anormal dilatasyonu olarak tarif edilen larengosel oldukça nadir görülen bir patolojidir. Tedavisinde tercih edilen yöntem yaşa göre değişebilmektedir. Erişkinlerde eksternal yaklaşım tercih edilmekte iken, yeni doğan yaş grubunda direkt larengoskopik marsüpiyalizasyon önerilmektedir. Bu makale ile eksternal yaklaşımla opere edilen iki larengosel olgusu sunulmuştur.

Laryngocele: Report of Two Cases

Topaloğlu İ., Ulusoy S., Akgün H.

Laryngocele is a rare disease which is described as an anormal dilatation of the sacculus. The treatment of the disease changes with age. While direct laryngoscopic marsupialisation is recommended in the newborn period, external approach is the method of choice in adults. We are presenting two cases operated with external approach.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2005/43-2 Sy:117-120

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale