Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2005 » Melkersson-Rosenthal Sendromu: İki Olgu Sunumu
 

Melkersson-Rosenthal Sendromu: İki Olgu Sunumu

Berk D., Ünver Ş., Akbulut S., Kubilay U., Uzun B., Özkırış M.

Melkersson-Rosenthal sendromu etyolojisi bilinmeyen bir sendrom olup literatürde nadiren tanımlanmaktadır. Rekürren orofasiyal ödem, rekürren periferik fasiyal paralizi ve fissürlü dilden (lingua plicata) oluşan klasik triad ile karakterizedir. Bununla birlikte bu klasik triad Melkersson-Rosenthal sendromunda her zaman bulunmayabilir. Makalemizde biri klasik triada sahip, diğeri ise rekürren periferik fasiyal paralizi ve lingual fissür bulguları ile oligosemptomatik Melkersson-Rosenthal sendromu olarak tanımlanan iki olgu sunulmuştur. Aynı zamanda Melkersson-Rosenthal sendromunu taklit eden diğer ayırıcı tanılar tartışılmıştır.

Melkersson-Rosenthal Syndrome: Report of Two Cases

Berk D., Ünver Ş., Akbulut S., Kubilay U., Uzun B., Özkırış M.

Melkersson-Rosenthal syndrome is seen rarely with unknown etiology. In the otolaryngology literature there were few articles about this syndrome. Melkersson-Rosenthal syndrome is classically described as a triad of recurrent orofacial edema, recurrent facial palsy and fissured tongue (lingua plicata). However this classic triad would not be seen in every case. In our report two patients are presented. First patient has classic triad of Melkersson-Rosenthal syndrome and the second patient has oligosymptomatic form of Melkersson-Rosenthal syndrome with peripheral facial palsy and fissured tongue. Although, we also make differential diagnosis of this sydrome with other condition that can make orofacial edema, facial palsy and fissured tongue.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2005/43-3 Sy:154-156

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale