Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2005 » İnhale Kortikosteroid Kullanımına Bağlı larengeal Kandidiyazis: Olgu Sunumu
 

İnhale Kortikosteroid Kullanımına Bağlı larengeal Kandidiyazis: Olgu Sunumu

Coşkuner T., Sezen O.S., Ünver Ş., Kubilay U., Özkırış M.

İnhale kortikosteroidler etkilerini terminal bronşiollerde gösterirler. İnhale edilen dozun %90’ı üst solunum yolunda birikmektedir ve biriken steroid sağlıklı bireylerde kandidiyal enfeksiyon gelişimine predispozisyon oluşturmaktadır. Astım bronşiale hastası olan ve son 5 yıldır sürekli kortikosteroid içeren spreyler kullanan 54 yaşında bayan hasta kliniğimize yutma güçlüğü ve ses kısıklığı şikayeti ile başvurdu. İndirekt ve videolarengoskopik incelemesinde vokal kordlar, her iki piriform sinüs, her iki valleküla ve orofarenkste diffüz eritemli mukoza üzerinde yer yer beyaz eksüda ile karşılaşıldı. Orofarenksteki lezyonlardan alınan kültürde Candida albicans üredi. Hastada inhale steroid kullanımı sonucu gelişen larengeal kandidiyazis sonucuna varıldı.

Laryngeal Candidiasis due to Inhaled Corticosteroid: A Case Report

Coşkuner T., Sezen O.S., Ünver Ş., Kubilay U., Özkırış M.

Inhaled corticosteroids effect on terminal bronchials. 90% of inhaled doses accumulates on upper respiratory tract and predispose candidial infection. 54-year-old asthmatic female patient using inhaled corticosteroids continuously for the last five years, admitted to our clinic with dysphonia and dysphagia. In indirect and laryngovideostroboscopic examination, diffuse patchy white exudate on erythematous mucosa was observed on both vocal folds, piriform sinuses, valleculas and oropharynx. Candida albicans was grown in oropharyngeal smear. The patient was diagnosed with laryngeal candidiasis due to inhaled corticosteroids.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2005/43-4 Sy:224-228

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale