Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2006 » Periferik Sinir İnvazyonu Yapan Paroıis Pleomorfik Adenomu: Olgu Sunumu
 

Periferik Sinir İnvazyonu Yapan Paroıis Pleomorfik Adenomu: Olgu Sunumu

Altuğ T., Enver Ö., Banitahmaseb A., Karaman E., Edizer D.T., Göksel S.

Tükürük bezieri tümörleri içerisinde pleomorfik adenom, çoğunlukla parotis bezinden kaynaklanan ve yavaş büyüyen selim bir tümördür. Makroskopik olarak bir kapsül ile sarılması, geçmişte enükleasyonun tedavi yöntemi olarak kullanılmasına sebep olmuştur. Bu tümörler gerçek bir kapsülü olmamasına karşın, çevredeki normal tükürük bezi dokusuna baskı yapan ve parmaksı uzantılar gösteren bir yapıya sahiptirler. Rekürens ya da daha doğru bir deyimle rezidüel hastalık, cerrahi esnasında geride bırakılan bu tümör adacıklarından kaynaklanabilir ve bu durum çoğunlukla enükleasyon tekniği ile yapılan operasyonlardan sonra görülür. Bu çalışmada parotiste pleomorfik adenam tanısı ile daha önce birçok kez enükleasyon uygulanmış ve kliniğimizde en son yapılan süperfisiyel parotidektomi sonrası periferik sinir tutulumu gösteren pleomorfik adenam olgusu sunuldu.

Pleomorphic Adenoma Of The Parotid Gland With Peripheral Nerve İnvasion: A Case Report

Altuğ T., Enver Ö., Banitahmaseb A., Karaman E., Edizer D.T., Göksel S.

Pleomorphic adenoma is a slow-growing benign salivary gland tumor, most commonly arising in the parotid gland. Macroscopically it has a surrounding capsule from which it can be enucleated, the treatment often used in the past. These tu mars do not have a true capsule but can compress the surrounding normal salivary gland, frequently having finger-like projections into the normal tissues. Recurrence, ar more accurately residual disease, is thought to be due to these small islands of tumor, which can be left behind in surgery, especially in enucleation procedures, which are associated with high recurrence rates. We present a case with a history of multiple previous enucleation procedures due to the pleomorphic adenoma of the parotid gland, which demonstrated malignant pattern including peripheral nerve invasion after superficial parotidectomy.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2006/44-1 Syf:34-37

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale