Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2006 » Larenks Kondrosarkomu: Olgu Sunumu
 

Larenks Kondrosarkomu: Olgu Sunumu

Turgut S., Ercan İ., Civelek Ş., Sayın İ., Kabukçuoğlu F.

Larenksin kondrosarkomu nadir olarak bildirilmiştir. 74 yaşında erkek hasta ses kısıklığı şikayeti ile başka bir klinikte değerlendirilmişti. Endoskopik muayenede saptanan larengeal lezyona uygulanan biyopsinin histopatolojik incelemesinde kondromatöz alanlar içeren tümör infiltrasyonu tanısı konması üzerine kliniğimize sevk edilen hastaya trakeotomi ve endolarengeal yaklaşımla tümöral lezyonun eksizyonu uygulandı. Spesmenin histopatolojik incelemesi iyi differansiye kondrosarkom olarak rapor edildi. Yazıda olgunun tanı ve tedavi yönleri gözden geçirildi.

Chondrosarcoma Of The Larynx : A Case Report

Turgut S., Ercan İ., Civelek Ş., Sayın İ., Kabukçuoğlu F.

Chondrosarcoma of the larynx is fare. We report a case of 74-yearold man who had been evaluated for hoarseness at another clinic. A laryngeal lesian had been found in endoscopic examination. A biopsy of the laryngeal lesian was consistent with tumoral infiltration with chondromatous spaces. He was referred to our dinic for further evaluation. The patient underwent tracheotomy and surgical excision by endolaryngeal approach. Histopathological analysis of surgical specimen revealed low-grade chondrosarcoma. The diagnostic and therapeutic aspects of this case are discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2006/44-1 Syf:48-52

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale