Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2006 » Meniere Hastalığı İle Primer Açık Açılı Glokomun İlişkisi
 

Meniere Hastalığı İle Primer Açık Açılı Glokomun İlişkisi

Ünal A., Tezer M.S., Uzun L., Uzun A. M., Evren Ö.

Amaç: Meniere ve glokom hastalıkları insan yaşam kalitesini doğrudan etkileyen hastalıklar olup, sosyal öneme sahiptirler. Embriyolojik, biyokimyasal ve fizyopatolojilerindeki benzerlik nedeniyle primer açık açılı glokom ve Meniere hastalıkları arasında bir ilişkinin mevcudiyetini araştırmak, primer açık açılı glokomlu hastalardaki odyovestibüler patolojileri açığa çıkarmak, Meniere hastalarında görme ve göz içi basıncı değişikliklerini ortaya koymak. Yöntem: Çalışmamızda detaylı anamnez, ayrıntılı göz, kulak burun boğaz muayenesi ve odyolojik tetkikler sonucunda elde ettiğimiz bulgular ışığında Meniere hastalığı, primer açık açılıglokom ve kontrol grubunun sonuçları incelendi. Bulgular: 30 Meniere hastasının birinde (%3.3) primer açık açılı glokom tespit edildi. 31 primer açık açılı glokom hastasının ikisi (%6.4) Meniere tanısı aldı. Primer açık açılı glokom hastaları ile kontrol grubu arasında odyolojik değerlendirmeler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Meniere hastalarında glokom prevalansı ve primer açık açılı glokom hastalarında Meniere hastalığı prevalansı normal popülasyonda yapılan çalışmalara göre yüksek bulunmuştur. Primer açık açılı glokom hastaları ile kontrol grubu arasında odyolojik tetkikler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Relationship Between Meniere Disease And Primary Open Angle Glaucoma

Ünal A., Tezer M.S., Uzun L., Uzun A. M., Evren Ö.

Objectives: Meniere and glaucoma are socially important diseases that affect people’s life quality. We planned and performed this study in order to find out audiovestibular pathologies of glaucoma patients, visual and intraocular pressure changes of Meniere patients and according to the embryologic, biochemical and physiopathological similarities between two diseases, to search for any relationship or coincidence between Meniere disease and glaucoma. Methods: In our study under the light of detailed ear, nose and throat examination, eye examination and audiologic findings, the results of Meniere disease, primary open angle glaucoma and control groups were investigated Results: In 30 Meniere patients only one (3.3%) primary open angle glaucoma was identified. In 31 primary open angle glaucoma patients, two (6.4%) were diagnosed with Meniere disease. There were no statistically significant differences between the primary open angle glaucoma patients and the control group in terms of audiological findings (p>0.05). Conclusion: We found that primary open angle glaucoma prevalence in Meniere patients and Meniere prevalence in primary open angle glaucoma patients were higher than the normal population’s prevalences in the literature. But we could not found statistically significant differences between the primary open angle glaucoma patients and the control group in terms of audiological findings.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2006/44-2 Syf:88-94

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale