Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2006 » Sfenoid Sinüs Ön Duvarından Köken Alan Schneiderian Papillom
 

Sfenoid Sinüs Ön Duvarından Köken Alan Schneiderian Papillom

Çukurova İ., Özkul M. D., Ciğer E., Arslan İ. B., Koçdor P.

Primer sfenoid sinüs fungiform tip Schneiderian papillomu oldukça nadirdir. Bu makalede sfenoid sinüs ön duvarından köken alan fungiform tip Schneiderian papillomlu bir olguyu klinik, radyolojik, histopatolojik ve cerrahi yaklaşım açısından sunmayı amaçladık. Tek taraflı burun tıkanıklığı ve akıntı yakınmaları ile başvuran 42 yaşındaki erkek olgunun incelemeleri sonucu nazofarenks ve sağ burun boşluğunu dolduran tümoral kitle, transnazal endoskopik yaklaşımla total olarak çıkarıldı. Sağ sfenoid sinüs ön duvarından köken alan ve bu duvarı erode eden kitlenin histopatolojisi, Schneiderian papillom eksofitik tip olarak rapor edildi. Olgunun 11 aylık takibinde rekürrens görülmedi. Sfenoid sinüsten kaynaklanan Schneiderian papillom oldukça nadir görülmekte ve tedavisinde endoskopik intranazal sfenoetmoidektomi ile başarılı sonuç alınabilmektedir.

Schneiderian Papilloma Originating From Sphenoid Sinus

Çukurova İ., Özkul M. D., Ciğer E., Arslan İ. B., Koçdor P.

Fungiforme type Schneiderian papilloma which originated from the sphenoid sinus is a very rare encountered disease. In this report, we are aiming to show a case, which originated from the anterior wall of the sphenoid sinus primarily, with clinical, radiological, histopathological and surgical aspects. At the examination of a 42 years old male who applied with the complaint of nasal obstruction and rhinorrhea from one side, a mass which was filling the right choanal region and nasopharynx was determined. It was resected totally with endoscopy assistance. Pathological research of the mass, which originated from and eroded the right sphenoid sinus anterior wall, revealed as Schneiderian papilloma exofytic type. There was not any evidence of recurrence at the end of 11th month after intranasal endoscopical sphenoethmoidectomy. In conclusion, fungiforme type Schneiderian papilloma which originated from sphenoid sinus primarily is very rare and satisfactory results may be obtained when it is operated by intranasal endoscopic sphenoethmoidectomy.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2006-44/2 Syf:99-102

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale