Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2006 » İkinci Bir Brankiyal Yarık Kisti İçindeki Ektopik Tiroid Dokusundan Gelişen Tiroid Papiller Karsinomu
 

İkinci Bir Brankiyal Yarık Kisti İçindeki Ektopik Tiroid Dokusundan Gelişen Tiroid Papiller Karsinomu

Uyar Y., Aksoy F., Ülkü Ç.H., Avunduk M.C., Kaynak A.

Brankiyal kist, boyun lateralinde en sık gelişen kistik oluşumdur ve sıklıkla yaşamın ikinci ya da üçüncü on yılında görülür. Bununla beraber, bu kist içerisinde ektopik tiroid dokusu nadir bir anomalidir ve bu ektopik dokudan gelişen papiller karsinom oldukça nadirdir. Bilgimize göre, İngilizce literatürde daha önce rapor edilmiş bu hastalığa ait sadece üç olgu mevcuttur. Bu çalışmada, brankiyal kist içerisindeki ektopik tiroid dokusundan gelişen papiller tiroid karsinomlu 34 yaşında bir bayan hasta sunulmuştur.

Thyroid Papillary Carcinoma Arising İn Ectopic Thyroid Tissue Within A Second Branchial Cleft Cyst

Uyar Y., Aksoy F., Ülkü Ç.H., Avunduk M.C., Kaynak A.

Branchial cyst is the most common cyst to arise in the lateral neck, and frequently appears in the second or third decades. However, ectopic thyroid tissue within this cyst is a rare abnormality, and papillary carcinoma arising in this ectopic tissue is extremely rare. According to our knowledge, only three cases of this disease have been reported in English literature previously. A 34-year-old woman with papillary carcinoma arising in ectopic thyroid tissue within a branchial cyst was presented in this paper.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2006/44-2 Sy:103-106

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale