Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2006 » Sessizce Gelişip Yaşamsal Komplikasyonlara Yol Açan Eksternal Hava Yolu Travması
 

Sessizce Gelişip Yaşamsal Komplikasyonlara Yol Açan Eksternal Hava Yolu Travması

Yazıcıoğlu E., Oysu Ç., Aslan İ., Başaran B.

Akut eksternal larengotrakeal travma, baş boyun bölgesinde karşılaşılabilecek olası hayati komplikasyonların önlenebilmesi bakımından mutlaka hızlı karar ve uygulamanın gerektiği en acil durumlardan birisidir. Pediyatrik hastalarda üst hava yollarının anatomik yapısı, özellikle yaşamsal komplikasyonların erişkinlere göre daha kolaylıkla gelişebilmesine yol açmaktadır. Bu makalede, boyun anterior kompartman künt travması sonucu tiroid ve krikoid kıkırdaklarda kırılma, trakea yırtılması ve buna bağlı ilerleyici tarzda retrofarengeal amfizem ve pnömomediyasten gelişen 7 yaşında bir erkek çocuk olgusu bildirildi. Acil trakeotomiyle hava yolu güvene alındı ve takiben elektif cerrahi koşullarda hasarlı larenks rekonstrükte edildi. Retrofarengeal amfizem ve pnömomediyasten benzeri beklenmedik ciddi komplikasyonların gelişimi, olgunun pediyatrik dönem açısından sıra dışı olmasına sebep olmaktadır.

External Airway İnjury Resulting İn İnsidious Life-Threatening Complications

Yazıcıoğlu E., Oysu Ç., Aslan İ., Başaran B.

Acute external laryngotracheal injuries constitute one of the most urgent conditions of the field of otolaryngology. In such cases, immediate decision-making and intervention are imperative to prevent possible detrimental consequences. The situation is even more serious if the wounded is of the pediatric age group. In this report, we present a 7-year old boy with a blunt trauma to the anterior neck, which resulted in fractures of the thyroid and cricoid cartilages and dissection of the trachea with insidious onset of retropharyngeal air trapping and pneumomediastium. After securing the airway by emergent tracheotomy, appropriate reconstruction of the injured larynx was performed under elective conditions. Unexpected serious complications like acute retropharyngeal emphysema and pneumomediastinum in a patient of pediatric age group makes our case extraordinary.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2006/44-2 Sy:107-111

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale