Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2006 » Trakeoözefageal Konuşma Protezi Takılması Sonrasında Medastinel Abse Gelişimi: Olgu Sunumu
 

Trakeoözefageal Konuşma Protezi Takılması Sonrasında Medastinel Abse Gelişimi: Olgu Sunumu

Özlüoğlu L., Yavuz H., Çaylaklı F., Yılmaz İ.

Total larenjektomi sonrası ses kaybı oluşmaktadır. Ses rehabilitasyonu teknikleri arasında, 1980 yılından itibaren Singer ve Blom tarafından geliştirilen trakeoözefageal konuşma protezi yerleştirilmesi yer almaktadır. Bu işlem esnasında trakeoözefageal fistül oluşturulmaktadır. Fistül oluşumu sonrasında kanama, özefagus perforasyonu, servikal vertebra kırığı ve mediastinit gibi komplikasyonlar oluşabilmektedir. Bu yazımızda, kliniğimizde total larenjektomi sonrası radyoterapi alan diabetik bir hastada trakeoözefageal fistül sonrası mediastinel abse oluşumunu sunmaktayız. Mediastinel abse, %10-35 oranında yüksek morbidite ve mortaliteye sahip olup erken teşhis ve tedavi önemlidir. Tedavisinde, cerrahi drenaj yer almaktadır. Ancak, biz olgumuzda uygun antibiyotik ile mediastinel abse tedavisini ve kliniğini sunmaktayız.

Mediastinal Abscess Formation After Tracheoesophageal Voice Prosthesis Placement: A Case Report

Özlüoğlu L., Yavuz H., Çaylaklı F., Yılmaz İ.

The loss of vocal function is observed after total laryngectomy. Tracheoesophageal voice prosthesis placement is used among voice rehabilitation techniques, that is introduced by Singer and Blom since 1980. Tracheoesophageal puncture is performed during this procedure. Some complications such as hemorrhage, esophageal perforation, cervical vertebral fracture and mediastinitis can be observed after puncture formation. We report mediastinal abscess formation after tracheoesophageal puncture in a patient with diabetes mellitus treated with radiotherapy after total laryngectomy. Early diagnosis and treatment is important in mediastinal abscess, which has 10-35% high morbidity and mortality rate. Surgical drainage takes place in treatment of mediastinal abscess. However, we report management of mediastinal abscess with medical treatment of our case with his clinical presentation. Tracheoesophageal voice prosthesis, complication, mediastinal abscess

Türk Otolarengoloji Arşivi 2006/44-2 Sy:112-115

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale