Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2006 » Nazal Fraktürlerin Tespitinde Direkt Grafiler Ve Bilgisayarlı Tomografinin Yeri
 

Nazal Fraktürlerin Tespitinde Direkt Grafiler Ve Bilgisayarlı Tomografinin Yeri

Ünal A., Tezer M.S., Dede D., Yıldırım N., Sarı K., Yılmaz Y., Sayın B.

Amaç: Nazal travmalı hastaların, nazal grafi ve bilgisayarlı tomografi ile fraktür hatlarını tespit ederek, bu iki tetkikin kırığı tespit etme oranını karşılaştırdık. Yöntem: Hastanemiz acil servisine Nisan 2004 ve Mart 2005 tarihleri arasında başvuran ve nazal travma teşhisi ile kapalı redüksiyon yapılan hastalar incelendi. Yapılan ön muayene sonrası nazal grafi ve nazal bilgisayarlı tomografi çekilen 20 hasta incelemeye alındı. Bulgular: Hastaların 9’unda (%45) nazal grafilerde nazal fraktür tespit edilebilirken, nazal bilgisayarlı tomografide ise tamamında fraktür tespit edilmiştir. Sonuç: Nazal grafiler nazal fraktürün tanısında oldukça başarısız olarak görülmektedir. Bilgisayarlı tomografi nazal fraktürün tespitinde objektif bir tetkiktir.

The Roles Of Direct X-Ray And Computerized Tomography İn Demonstration Of Nasal Fractures

Ünal A., Tezer M.S., Dede D., Yıldırım N., Sarı K., Yılmaz Y., Sayın B.

Objectives: To examine the patients with nasal trauma by nasal x-ray and computerized tomography (CT) and compare two methods each other. Methods: The patients that admitted to emergency department due to nasal trauma between April 2004 and March 2005 and were treated with closed nasal reduction were examined. Twenty patients who first had nasal x-ray and then nasal CT were included in the study. Results: Fracture of the nasal bone was detected in only 9 of these patients (45%) by nasal x-ray, however the fracture line was apparent in all of them by nasal CT. Conclusion: It is concluded that nasal x-ray is unsuccessful to demonstrate nasal fractures. However CT is objective method to demonstrate the nasal fracture

Türk Otolarengoloji Arşivi 2006/44-3 Sy:137-140

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale