Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2006 » Temporal Kemik Tümörleri: Klinik Deneyim
 

Temporal Kemik Tümörleri: Klinik Deneyim

Yavuz H., Özlüoğlu L.N., Aslan S., Erbek S., Yılmaz İ., Çağıcı C. A., Akdoğan V.

Amaç: Temporal kemik tümörlü hastalarımızdan edindiğimiz deneyimleri aktarmak. Yöntem: Temporal kemik tümörü olan olgularımız geriye dönük olarak dosya kayıtlarından tarandı. Bulgular: 2001 ile 2005 yılları arasında kliniğimizde tanısı konup cerrahi olarak tedavi edilen 11 temporal kemik tümörü olgusuna rastlanmıştır. Bu tümörler arasında 4 paragangliom, 2 epidermoid karsinom, 1 ganglionörom, 1 endolenfatik kese tümörü, 1 menenjiom, 1 glomanjiom, 1 leptomeningeal karsinomatozisin İAK tutulumu yer almaktadır. Sonuç: Temporal kemikte yer kaplayan neoplastik lezyonlar tüm baş-boyun tümörlerinin %5’ini oluşturur. İşitme azlığı, tinnitus ve baş dönmesi ana başvuru semptomlarıdır. İnternal akustik kanal manyetik rezonans görüntüleme ve temporal kemik tomografisi tanıda en çok yararlanılan yöntemlerdir. Benign lezyonlarda cerrahi çıkarım tedavi için yeterli olurken çoğu malign lezyonun tedavisi cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi kombinasyonu ile sağlanmaktadır.

Tumors Of The Temporal Bone: A Clinical Experience

Yavuz H., Özlüoğlu L.N., Aslan S., Erbek S., Yılmaz İ., Çağıcı C. A., Akdoğan V.

Objectives: To mention our experiences which are obtained from our patients with temporal bone tumor. Methods: The cases with temporal bone tumor were retrospectively reviewed from chart records. Results: Temporal bone tumors have been found in eleven patients whose had diagnosed and surgical treated in our clinic in between 2001 and 2005 years. Four paragangliomas, 2 epidermoid carcinomas, 1 ganglioneuroma, 1 endolymphatic sac tumor, 1 meningioma, 1 glomangioma, 1 leptomeningeal carcinomatosis involving the IAC have been found among these tumors. Conclusion: Space occupying neoplastic lesions of the temporal bone occur as 5% in regard to all head and neck tumors. Hearing loss, tinnitus and vertigo are main initial symptoms. Magnetic resonance imaging of internal acoustic canal and computerized tomography of temporal bone are the most useful techniques for diagnosis. While surgical excision is made enough in the therapy of benign lesions, management of most malign lesions have been provided by combination of surgery, radiation and chemotherapy.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2006-44/2 Sy:161-169

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale