Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2006 » Dil kökü mukoepidermoid karsinomu: olgu sunumu
 

Dil kökü mukoepidermoid karsinomu: olgu sunumu

Özlüoğlu L., Çakır B., Tarhan E., Akdoğan M. V., Toru S.

Minör tükürük bezi karsinomları oral kavitenin nadir görülen tümörlerindendir. En sık malign intraoral minör tükürük bezi kanseri mukoepidermoid karsinomdur. Mukoepidermoid karsinom her yaş grubunda görülebilmekle birlikte sıklıkla 35-65 yaşları arasında rastlanır. Hastalar en sık ağız içerisinde kitle ile başvurmaktadırlar. Histolojik olarak epidermoid hücreler, mukus salgılayan hücreler ve bu iki hücre tipinin arasında diferansiyasyon gösteren hücrelerden oluşur. Mukoepidermoid karsinom histolojik bulgularına göre düşük, orta ve yüksek gradeli olarak sınıflandırılırlar. Düşük gradeli tümörlerde prognoz iyi iken histolojik grade arttıkça prognoz kötüleşmektedir. Bu yazıda kliniğimize yutma güçlüğü nedeniyle başvuran 55 yaşındaki erkek hastada dil kökünde mukoepidermoid karsinom tespit edilmiş olup hasta klinik, radyolojik ve patolojik özellikleri ile birlikte sunulmuştur.

Mucoepidermoid carcinoma of tongue base: a case report

Özlüoğlu L., Çakır B., Tarhan E., Akdoğan M. V., Toru S.

Minor salivary gland tumors are rarely observed in the oral cavity. Most common intraoral minor salivary gland neoplasm is mucoepidermoid carcinoma. It is most frequently seen in the 35-65 years, but may be seen at any age. Most common presentation is mass in the oral cavity. It is composed of variable proportions of epidermoid, mucous and intermediate cells. Histologically it is classified as low, intermediate and high-grade tumors. Prognosis is better in low-grade tumors. In this case report we present a 55 years old man, complaining of dysphagia, diagnosed with mucoepidermoid carcinoma in the tongue base with his clinical, radiological and pathological characteristics.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2006/44-3 Sy:170-176

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale