Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2006 » Türk popülasyonunda burum ölçümlerinin analizi
 

Türk popülasyonunda burum ölçümlerinin analizi

Tezer M.S., Özcan M., Tuncel Ü., Yeşilyurt S., Şahin C.

Amaç: Çalışmamızın amacı konvansiyonel ölçüm metodları kullanarak rastlantısal olarak polikliniğimize başvuran 361 hastanın burun ölçülerinin analizini yapmaktır. Yöntem: Ankara Numune Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniğine Eylül 2003-Mayıs 2005 tarihleri arasında başvuran 360 hastanın burun ölçüleri konvansiyonel antropometrik ölçüm yöntemleri kullanılarak incelendi. Bulgular: Hastaların yaş grubu en genç 15, en yaşlı 85 yaşında olmak üzere ortalama 55 (±17) olarak ölçüldü. Hastaların 180 tanesi bayan, 181 tanesi erkekti. Burun genişlikleri ortalama 3.4 ± 0.2 cm (bayan) ve 3.7 ± 0.3 cm (erkek), burun uzunluğu ortalama 5.3 ± 0.3 cm (bayan) ve 5.8 ± 0.4 cm (erkek), burun yüksekliği ortalama 1.9 ± 0.9 cm (bayan) ve 2.0 ± 0.2 cm (erkek), alar-pronazal mesafesi ortalama 3.2 ± 0.2 cm (bayan) ve 3.6 ± 0.2 cm (erkek), alar-subnazal mesafesi ortalama 2.1 ± 0.2 cm (bayan) ve 2.3 ± 0.2 cm (erkek) olarak ölçüldü. Sonuç: Çalışmamızda antropometrik olarak Türk insanının burun yapısı ve ölçüleri değerlendirilmiştir. Erkeklerde burun ölçümleri bayanlara oranla daha büyüktür ve yaşla birlikte burun ölçümlerinde genel bir azalma dikkati çekmektedir.

Nasal analysis among Turkish population

Tezer M.S., Özcan M., Tuncel Ü., Yeşilyurt S., Şahin C.

Objectives: To analyze the nose measurements using conventional methods in 361 patients who were chosen incidentally in our policlinic. Methods: Nose measurements of the patients who admitted the policlinic in Ankara Numune Hospital between September 2003 and May 2005 were evaluated using conventional anthropologically methods. Results: Ages of the patients were between 15 and 85 years, mean 55 (± 17) years old. Of these patients, 180 were female, 181 were male. Mean nose width were 3.4 ± 0.2 cm (female) and 3.7 ± 0.3 cm (male), mean nose length were 5.3 ± 0.3 cm (female) and 5.8 ± 0.4 cm (male), mean nose height were 1.9 ± 0.9 cm (female) and 2.0 ± 0.2 cm (male), mean alar-pronasale distance were 3.2 ± 0.2 cm (female) and 3.6 ± 0.2 cm (male), and mean alar-subnasale distance were 2.1 ± 0.2 cm (female) and 2.3 ± 0.2 cm (male). Conclusion: In our study we evaluate the anthropological nose structure and measurements in Turkish population. We evaluated nose measurements bigger in male population and with age nose measurements getting smaller.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2006-44/4 Sy:218-222

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale