Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2006 » Bilateral ani işitme kaybı: olgu sunumu
 

Bilateral ani işitme kaybı: olgu sunumu

Ünal A., Titiz A., Tezer M.S., Tuncel Ü., Şahin C.

Kronik idiopatik trombositopenik purpura ve ani işitme kaybının birlikte görülmesi nadir bir durumdur. Bu yazıda, 6 yıldır kronik idiopatik trombositopenik purpurası olan ve kendisinde bilateral ani işitme kaybı gelişimi görülen, 24 yaşındaki bir hastaya ilişkin bir olgu sunumu yapılmıştır.

Bilateral sudden hearing loss: a case report

Ünal A., Titiz A., Tezer M.S., Tuncel Ü., Şahin C.

It is a seldom case, that chronic idiopathic thrombocytopenic purpura and sudden hearing loss observed together. In this paper, a case is presented about a patient, who has chronic idiopathic thrombocytopenic purpura for six years and in whom bilateral sudden hearing loss has been diagnosed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2006/44-4 Sy:227-229

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale