Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2006 » Retroauriküler yerleşimli primer kist hidatik: olgu sunumu
 

Retroauriküler yerleşimli primer kist hidatik: olgu sunumu

Özüdoğru E., Çaklı H., Gürbüz M.K., Kabukçuoğlu S., Doğan N.

Kist hidatik ekinokok larvaları ile meydana gelen paraziter bir hastalıktır. Bu hastalıkta insanlar ara konak olup asıl konak hayvanlardır. İnsanlar köpek dışkılarındaki yumurtaları yutarak enfekte olurlar. Primer olarak kist hidatiğin boyuna yerleşimi çok ender olarak görülür. Bu çalışmada, 10 yaşındaki bir kız çocuğunda tanısı konarak tedavisi yapılan, primer olarak retroauriküler bölgede yerleşim gösteren bir kist hidatik olgusu sunulmaktadır.

A retroauricular situated primary hydatid cyst: a case report

Özüdoğru E., Çaklı H., Gürbüz M.K., Kabukçuoğlu S., Doğan N.

Hydatid cyst results from parasitism by the larval stage of echinococcus species. Echinococcosis is a zoonosis in which humans are an intermediate host of the larval stage of the parasite. Human infection occurs when eggs in dog feces are swallowed. Hydatid cyst, which is situated primary in the neck, is extremely rare. We present a 10-year-old girl with a hydatid cyst located in the retroauricular region that was diagnosed and treated.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2006/44-4 Sy:230-233

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale