Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Epiglot piyojenik granüloma: olgu sunumu
 

Epiglot piyojenik granüloma: olgu sunumu

Karlıdağ T., Akpolat N., Yalçın S., Yıldız M.

Piyojenik granülom, deri ve mukoz membranların benign vasküler bir lezyonudur. Sıklıkla baş ve boyun bölgesinde görülür. Bu lezyonların etiyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte; etiyolojide travma, gingival ve periodontal hastalıklar, kötü ağız hijyeni, viral veya fungal hastalıkların rol oynadığı düşünülmektedir. Piyojenik granülomaların büyük bir çoğunluğu çene ve oral kavitede lokalizedir. Larenks lokalizasyonu ise oldukça nadirdir. Bu yazıda, epiglot piyojenik granüloma saptanan 56 yaşındaki erkek hastanın kliniği, ayırıcı tanısı ve tedavisi tartışıldı.

Pyogenic granuloma of the epiglottis: a case report

Karlıdağ T., Akpolat N., Yalçın S., Yıldız M.

The pyogenic granuloma is a benign vascular lesion of the skin and mucous membranes that frequently seen in the head and neck. The etiology of this lesion remains unknown but trauma, gingival and periodontal diseases, bad oral hygiene, viral or fungal infections are considered in the etiology of pyogenic granuloma. The majority of pyogenic granulomas are located in the cheek and oral cavity but larynx localization is too rare. In this paper clinical findings of a 56-year-old-male patient with pyogenic granuloma of epiglottis was presented, differential diagnosis and treatment was discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2007/45-1

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale