Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Kulak zarı anestezisinde fenolün, tetrakain bazı ve kanal infiltrasyon anestezisi ile karşılaştırılması
 

Kulak zarı anestezisinde fenolün, tetrakain bazı ve kanal infiltrasyon anestezisi ile karşılaştırılması

Poyrazoğlu E., Güngör A., Cıncık H., Doğru S., Çekin E., Ertuğrul E.

Amaç: Kulak zarı anestezisinde kullanılan 3 farklı yöntem olan kanal enjeksiyonu, topikal fenol ve izopropil alkolde çözünmüş topikal tetrakain bazı uygulamalarının etkinliğini karşılaştırmak. Yöntem: Çeşitli nedenlerle her iki kulağına miringotomi ve/veya ventilasyon tüpü uygulanacak olan, yaşları 18-71 arasında (ortalama: 30.5) değişen 32 hasta çalışmaya alındı. Hastalar iki gruba ayrıldı. Birinci gruptaki hastaların sol kulağına fenol, sağ kulağına dört kadran enjeksiyon anestezisi uygulandı. İkinci gruptaki hastaların sol kulağına fenol, sağ kulağına tetrakain baz anestezisi uygulandı. Hastalardan, anestezi uygulaması ve cerrahi işlem sırasındaki ağrıyı ayrı ayrı puanlamaları istendi. Bulgular: Enjeksiyon anestezisi sırasındaki ağrı ortalaması, fenole göre yüksek bulundu. Cerrahi işlem sırasındaki ağrı skorları açısından her iki yöntem arasında belirgin fark görülmedi. Fenolle tetrakain bazının karşılaştırmasında, anestezi sırasındaki ağrı skorlarında anlamlı fark görülmedi. Ancak, cerrahi işlem sırasındaki ağrının tetrakain bazı anestezisinde fenole göre daha fazla olduğu tespit edildi. Sonuç: Fenol uygulaması, tetrakain bazı ve dört kadran enjeksiyon anestezisi yöntemlerine göre daha hızlı ve güvenilir kulak zarı anestezisi sağlamaktadır. Eardrum, anesthesia, phenol

Comparison of phenol with tetracain base and four quadrant injection methods for tympanic membrane anesthesia

Poyrazoğlu E., Güngör A., Cıncık H., Doğru S., Çekin E., Ertuğrul E.

Objectives: To compare three methods used for anesthesia of eardrum including four quadrant canal injection, tetracaine based isopropyl alcohol, and phenol application. Methods: This investigation included 32 patients between the ages of 18 and 71 (mean 30.5) who had been planned to undergo myringotomy with or without ventilation tube replacement for various reasons. The patients were divided into two groups. In the first group of patients, the left eardrums were applied with phenol whereas right eardrums were anesthetized with four quadrant injection. In the second group, the left eardrums were applied with phenol whereas right eardrums were anesthetized with tetracaine based isopropyl alcohol. A questionnaire was administered in which patients were asked to score their pains during anesthesia and surgical procedure. Results: The main pain scores during four quadrant injection were found to be higher than scores during phenol application. No significant difference was found between two methods with regard to pain scores during surgical procedures. No significant difference was found between phenol and tetracaine base application with regard to pain scores during anesthesia. However, the pain scores during surgical procedures following tetracaine base application were found to be higher than scores of phenol application. Conclusion: Phenol application provides faster and more reliable anesthesia of eardrum compared with four quadrant injection and tetracaine base application.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2007/45-1

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale