Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Glottik Yetmezliğin Tedavisinde Medializasyon Laringoplasti: Kısa Ve Uzun Dönem Sonuçlar
 

Glottik Yetmezliğin Tedavisinde Medializasyon Laringoplasti: Kısa Ve Uzun Dönem Sonuçlar

Dursun G., Boynukalın K.Ş., Tezcaner Z.Ç.

Amaç: Glottik yetmezlikte uygulanan cerrahi yöntemlerden biri olan medializasyon laringoplastinin uzun ve kısa dönem sonuçları, preoperatif ve postoperatif algısal ses değerlendirmeleri, videolaringostroboskopik bulguları, objektif akustik analizleri ve aerodinamik ölçümlerinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Onaltı hastaya lokal anestezi altında, silikon bloktan kesilerek hazırlanan silikon implant kullanılarak medializasyon laringoplasti uygulandı. Hastaların preoperatif ve postoperatif rutin kulak burun boğaz muayeneleri, algısal ses değerlendirmeleri, videolaringostroboskopi bulguları, objektif akustik analizleri ve aerodinamik ölçümleri yapıldı. Algısal ses değerlendirmesinde GRBAS skalası kullanıldı. İstatistik analizler Windows software paketi için olan SPSS programı ile Tekrarlı Anova tek yönlü varyant analizi olarak yapıldı. İstatistiksel olarak anlamlı çıkan grup için karşılaştırmalı t testi yapıldı ve p<0.01 anlamlı kabul edildi. Bulgular: Hastaların preoperatif algısal ses analizleri, VLS bulguları, objektif akustik analizleri ve aerodinamik ölçümleri postoperatif 1. ay, 6. ay ve 1. yıl takiplerinde elde edilen ölçümlerle karşılaştırıldığında anlamlı bir iyileşme olduğu ve bu iyileşmenin uzun dönemde devam ettiği saptandı. Sonuç: Medializasyon laringoplasti glottik yetmezliğin en önemli nedenlerinden biri olan tek taraflı vokal fold paralizilerinde uygulanan verimli, uzun etkili ve ses kalitesinde önemli ölçüde düzelme sağlayan cerrahi bir yöntemdir.

Treatment Of Glottic İnsufficiency; Medialization Laryngoplasty: Short And Long Term Results

Dursun G., Boynukalın K.Ş., Tezcaner Z.Ç.

Objectives: The aim of this study is to evaluate short and long term results, preoperative and postoperative perceptual voice analysis, videolarygostroboscopic findings, objective acoustic analysis and aerodynamic measures of medialization laryngoplasty procedure. Methods: Sixteen patients, who had undergone medialization laryngoplasty with carved silicon implant between 1998 and 2004 in Otorhinolaryngology Department, of Ankara University Medical School were evaluated. Preoperative and postoperative 1-month, 6-month and 1-year perceptual voice analysis, videolaryngostroboscopy findings and acoustic analysis measures were included for the study. In the perceptual voice analysis, GRBAS scale is employed. The statistical evaluation of results was done by one way variance analysis and when determinating significant, further analysis of groups were done by t test in SPSS for Windows software package, and value of p<0.01 was considered as significant in further analysis. Results: Perceptual acoustic analysis, videolaryngostroboscopy findings and acoustic analysis demonstrated significant improvement from the preoperative to all postoperative measure results (p<0.01). Conclusion: Medialization laryngoplasty is an effective, long standing surgical procedure with significant improvement of voice quality for the management of unilateral vocal fold paralysis.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-2 Syf:73-79

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale