Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Tiroid Cerrahisini Kimler Yapmalı Veya Yapmamalı?
 

Tiroid Cerrahisini Kimler Yapmalı Veya Yapmamalı?

Uluöz Ü., Erişen L., Başerer N.

Bu rapor; son dönemde ciddi boyutlara ulaşan Genel Cerrahi ile Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi (KBB-BBC) uzmanlık disiplinleri arasındaki tiroid cerrahisiyle ilgili tartışmalara açıklık getirmek, Türk KBB ve BBC Derneği Yeterlilik Kurulu Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonunun 16 Nisan 2006’da yaptığı 3. toplantıda almış olduğu 11. karara bağlı olarak, tüm KBB kurum ve kuruluşlarında ilgili konuyu aynı temelde tartışmak, Baş-Boyun Kanserleri Çalışma Grubu tarafından Türk KBB-BBC Derneği Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere hazırlanacak olan rapora yönelik görüş bildirmek ve Türk Cerrahi Derneği’nce hazırlanan Tiroid Cerrahisi: Kim Yapmalı? başlıklı yazıdaki iddiaları tartışmak ve yanıt vermek amaçlarıyla hazırlanmıştır. Sonuç olarak, önerimiz; ülkemizde, *Konuyla ilgili sivil toplumu temsil eden dernekler ve kurumlar (Türk Tabipleri Birliği ve bünyesindeki Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, Türk Cerrahi Derneği ve Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği), *Üniversiter ve akademik yaşamı temsil eden Yüksek Öğrenim Kurumu, ve *Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu Sağlık Bakanlığı bünyesinde ortak ve çok disiplinli komisyonlar oluşturarak, hatta uluslararası (Batı Avrupa ve Kuzey Amerika) bağımsız ve konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan (örneğin, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği-UEMS) görüş ve öneriler alınarak, i. Bu cerrahi eğitimin kimler tarafından (ister genel cerrah, ister KBB kökenli olsun) verilebileceğinin, ii. Bu cerrahi eğitimin hangi merkezlerde verebileceğinin, iii. Bu cerrahinin hangi hekimler tarafından (ister genel cerrahi, ister KBB kökenli olsun) yapılabileceğinin yani Tiroid Cerrahı tanımlamasının, ve iv. Bu cerrahinin hangi koşullara sahip merkezlerde yapılabileceğinin belirlenmesidir.

Who Should Perform Thyroid Surgery And Who Should Not?

Uluöz Ü., Erişen L., Başerer N.

This report was prepared to *clarify the markedly increased disputes between the General Surgery Departments and Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery (ORL-HNS) Departments in respect to thyroid surgery, *to discuss the subject in question in similar way at all institutions and societies of Ear-Nose-Throat (ENT), concerning the 11th decision made by Educational Councils and Program Evaluation Commission of Turkish Board of ORL-HNS at the third meeting held in April 16, 2006, *to put opinions about the report that will be prepared by the Head and Neck Cancers Study Group to be offered to the Board of Directors of Turkish Society of ORL-HNS, and *to discuss and to reply to the claims suggested by Turkish Society of Surgery Board in the article titled "Thyroid Surgery: Who Should Perform?" Our conclusions as suggestions are as follows; what should be done in our country is that; by constructing joint and multidisciplinary commissions under the constitution of; *all concerned societies, associations and institutions representing civilian community (Turkish Association of Physicians, its under-structured Coordinated Committee of Specialty Associations, Turkish Society of Surgery, and Turkish Society of ORL-HNS) *Higher Education Council representing universities and academic life, and * Ministry of Health which is responsible for the execution of health services, * moreover, by taking opinions and views from independent international (Western European and Northern American) institutions and organizations (such as Union Européenne des Médecins Specialistes-UEMS), the following questions should be answered: i. Who can give education for this surgery (no matter whether they are originally general surgeons or ENT physicians)? ii. In which centers, this surgical education can be given? iii. Which physicians can perform this surgery (no matter whether they are originally general surgeons or ENT physicians)? In other words, the term "Thyroid Surgeon" should be defined, and iv. In what kind of centers, having which kinds of conditions this surgery can be performed? --------------------------------------------------------------------------------

Türk Otolarengoloji Arşivi 2007/45-1

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale