Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Epiglottiste piyojenik granülom: olgu sunumu
 

Epiglottiste piyojenik granülom: olgu sunumu

Aslan S., Özlüoğlu L. N., Erkan A.N., Çaylaklı F., Bolat F.

Piyojenik granülomlar, çoğunlukla deri ve mukozal yüzeylerde görülen iyi huylu vasküler lezyonlardır. Larenks, piyojenik granülom için nadir görülen bir yerleşim yeridir. Altmış yaşında erkek bir hasta ses kısıklığı şikayeti ile başvurdu. Hastanın hipertansiyon dışında özgeçmişinde belirgin bir hastalığı yoktu. Yapılan indirekt larengoskopisinde epiglottiste nodüler lezyon gözlendi ve larenksin bilgisayarlı tomografi kesitinde de lezyon teyit edildi. Direkt larengoskopi eşliğinde cerrahi eksizyon gerçekleştirildi ve histopatolojik tanı piyojenik granülom olarak değerlendirildi. Bu yazıda piyojenik granülom ve nadir yerleşim yeri tartışılmaktadır.

Pyogenic granuloma of the epiglottis: report of a case

Aslan S., Özlüoğlu L. N., Erkan A.N., Çaylaklı F., Bolat F.

Pyogenic granulomas are benign vascular neoplasms that most often arise from the skin and mucous membranes. The larynx is an unusual site for a pyogenic granuloma. A 60-year-old man presented with hoarseness. He had hypertension; otherwise his medical history was unremarkable. Indirect laryngoscopy revealed a nodular lesion on the epiglottis, and this finding was confirmed with computed tomography of the larynx. Surgical excision was performed via direct laryngoscopy, and the histopathological diagnosis was reported as pyogenic granuloma. The report discusses this lesion and the rare location in this case.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-2 Syf:110-113

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale