Sfenokoanal polip

Kunt T., Yaşar M., Yıldırım A., Bebek A. İ.

Sfenoid sinüs kaynaklı koanal polipler nadir olarak görülürler ve benzer özellikleri nedeniyle antrokoanal polipler ile kolaylıkla karıştırılabilirler. Bilgisayarlı tomografi ve endoskopik muayene ayrıcı tanıyı kolaylaştırır. Basit polipektomi ile sfenoid sinüs içerisinde polip kalabileceğinden nüksetme ihtimali çok yüksektir. Endonazal endoskopik yaklaşımla cerrahi olarak tedavi edilen bir sfenoid sinüs kaynaklı koanal polip olgusu sunuldu ve literatür gözden geçirildi.

Choanal polyp of sphenoid sinus origin

Kunt T., Yaşar M., Yıldırım A., Bebek A. İ.

Choanal polyp of sphenoid sinus origin is a rare entity and it may be confused with antrochoanal polyp because it presents in a similar manner to antrochoanal polyp. Computerized tomography and nasal endoscopy are used in the diagnosis of these masses. Simple polypectomy, which leaves some part of polyp inside the sphenoid sinus, carries a high risk of recurrence. We present a case of choanal polyp of sphenoid sinus origin who was operated by endonasal endoscopic approach and the literature was reviewed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-2 Syf:105-107

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale