Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » İstanbul'da Bulunan Altı Hastanedeki Gürültü Düzeylerinin Karşılaştırılması
 

İstanbul'da Bulunan Altı Hastanedeki Gürültü Düzeylerinin Karşılaştırılması

Külekçi M., Topak M., Yelken K., Şenay N.

Amaç: İstanbul’da bulunan altı büyük hastanedeki gürültü düzeyini ölçmek ve hastane ortamında gürültünün olumsuz etkilerine dikkat çekmektir. Yöntem: Bu çalışmada İstanbul’daki iki üniversite hastanesi ve dört eğitim ve araştırma hastanesi genel poliklinik salonunda ses düzey ölçümleri yapıldı. Ölçümler 08.15-16.00 saatleri arasında, yani poliklinik hizmetinin verildiği süre içerisinde birer saatlik periyotlarda yapıldı. Gürültü miktarı, ses düzeyi ölçer ile ses basıncı seviyesi desibel (SPL dB) olarak ölçüldü ve insan kulağının en çok hassas olduğu orta ve yüksek frekansların özellikle vurgulandığı A ağırlıklı düzenleme kullanıldı. Bulgular: Ölçümler sonucu hastanelerin tamamında Gürültü Kontrol Yönetmeliğinin üst sınır düzey olarak belirlediği 40 dB’nin üzerinde değerler saptandı (p<0.01). Hastaneler kendi aralarında karşılaştırıldıklarında, iki üniversite hastanesinde; İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları genel polikliniği ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi genel polikliniği, gürültü düzeyi diğer dört hastaneye göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulundu (p<0.01). Sonuç: Gürültünün hastanelerde önemli bir sorun olduğu ve bu güncel sorunun, yapı tasarım aşamasında önleyici tedbirlerin alınması, hastane gürültü haritalarının çıkartılıp çalışma gruplarının oluşturulması, personel ve hasta eğitimi ile çözümlenebileceği sonucuna varıldı.

Comparison Of Noise Levels In Six Hospitals In Istanbul

Külekçi M., Topak M., Yelken K., Şenay N.

Objectives: To determine the noise levels in six hospitals in Istanbul and to emphasize the negative effects of noise in hospital environment. Methods: In this study sound levels were measured at two university hospitals and four training and education hospitals in Istanbul. Measurements were performed between 08.15- 16.00 am. during the outpatient settings with one hours period. Noise levels were measured as sound pressure level dB (SPL dB) with sound level meter by using A weighted setting within the frequency band of middle and high that human ear is most sensitive. Results: All of the hospitals were found to have average noise levels higher than 40 dB (the upper limit of Noise Control Regulations). (p<0.01) When the hospitals were contrasted among themselves, two university hospitals were found to have significant lower noise levels then the other four hospitals (p<0.01). Conclusion: It seems to be mandatory for hospitals to schedule the preventive precautions in construction plans, to constitute the noise maps of hospitals and to educate the employees and patients via forming working groups.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-4 Syf:206-212

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale