Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Adenotonsillektomi Sırasında Bakteriyemi Oranı
 

Adenotonsillektomi Sırasında Bakteriyemi Oranı

Özcan C., Görür K., Delialioğlu N., Talas D. Ü., Kabal A.

Amaç: Adenotonsillektomi yapılanlarda bakteriyemi insidansını ve adenotonsillar kültür ile kan kültürü arasındaki olası bir ilişkiyi değerlendirmektir. Yöntem: Tekrarlayan akut tonsillitli 67 hastaya tonsillektomi ve/veya adenoidektomi yapıldı (54 hastaya adenotonsillektomi ve 13’üne yalnızca tonsillektomi). Tonsillektomiden önce ve beş dakika sonra bütün hastalardan kan, tonsil yüzeyi ve tonsil doku kültürleri alındı. Bulgular: Adenotonsillektomi yapılan hastaların beşinde kan kültüründe üreme oldu. Patojen bakterilerin yanı sıra S. pneumoniae, H. influenzae ve alfa hemolitik streptokok gibi orofaringeal flora bakterilerinin de bakteriyemiye neden olduğu görüldü. Sonuç: Adenotonsillektomi sırasında geçici bakteriyemi oluşabildiğinden, riskli hastalarda antibiyotik profilaksisi yapılmalıdır.

The Rate Of Bacteriemia During Adenotonsillectomy

Özcan C., Görür K., Delialioğlu N., Talas D. Ü., Kabal A.

Objectives: To investigate the incidence of bacteremia during adenotonsillectomy and evaluate the possible relation between adenotonsillar and blood cultures. Methods: Sixty-seven consecutive patients were undergone tonsillectomy with or without adenoidectomy for recurrent acute tonsillitis (adenotonsillectomy in 54 and only tonsillectomy in 13). Blood cultures as well as tonsillar surface and deep tissue cultures were obtained from all patients before and five minutes after operation. Results: The positive blood cultures were seen in five patients who had undergone only adenotonsillectomy. Besides pathogen bacteria including S. pneumoniae and H. influenzae; alpha-hemolytic streptococcus as an oropharyngeal flora bacterium has been found to cause bacteremia. Conclusion: Antibiotic prophylaxis should be used in patients with risk factors due to the transient bacteremia.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-4 Syf:213-216

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale