Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Parotis Yerleşimli Schwannomda Ince Iğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanıdaki Yeri: Olgu Sunumu
 

Parotis Yerleşimli Schwannomda Ince Iğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanıdaki Yeri: Olgu Sunumu

Varnalı Y., Türköz K., Çomunoğlu C., Çomunoğlu N.

İnce iğne aspirasyon biyopsisi, yüzeyel yerleşimli tümörlerde önemli bir tanı aracıdır. Özellikle parotis yerleşimli kitlelerde yüksek doğru tanı oranlarıyla operasyon öncesi planlamaya büyük katkılarda bulunur. Parotis yerleşimli fasiyal sinir schwannomları ise, hem nadir saptanmaları hem de sitolojik özeliklerinin pleomorfik adenomlarla karışması nedeniyle İİAB ile tanınamayabilir. Bu olgu sunumunda İİAB ile schwannomları pleomorfik adenomlardan ayıracak en önemli sitolojik bulgular değerlendirilerek yaymalarda epitelyal hücre bulunmamasının schwannom yönünde en önemli ipucu olduğu sonucuna varılmıştır. Bu konudaki çalışmalar arttıkça İİAB’nin, parotis yerleşimli schwannomlarda preoperatif tanı ve planlama konusunda klinisyenlere daha fazla yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Fine-Needle Aspiration Biopsy As A Diagnostic Method In Intraparotid Schwannoma: A Case Report

Varnalı Y., Türköz K., Çomunoğlu C., Çomunoğlu N.

Fine-needle aspiration biopsy (FNAB) is an important diagnostic method for the diagnosis of salivary gland tumors especially for intraparotid lesions with a high accuracy providing clinicians a possibility for preoperative planning. Because of their rarity and having similar cytological features with pleomorphic adenoma, intraparotid facial nerve schwannomas may not be recognized by FNAB. Here in this case report we evaluated the cytological findings that can help us for differentiating intraparotid schwannomas from pleomorphic adenomas. We think that not being able to find epithelial elements after a diligent search is the most important cytologic clue in the favour of schwannomas. With increasing number of reports about this issue, FNAB will help clinicians more for preoperative planning of the management of intraparotid schwannomas.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-4 Syf:235-238

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale