Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » BoneCement’in(Glass İonomer)TavşanlrdNervusİschiadicusÜzerneKlink, Elektrofizyljk,HistopatljkEtkler.HayvanÇalşms
 

BoneCement’in(Glass İonomer)TavşanlrdNervusİschiadicusÜzerneKlink, Elektrofizyljk,HistopatljkEtkler.HayvanÇalşms

Dadaş B., Başak T., Koşar A., Alkan S., Sözen E., Coşkun B., Baslo B.

Bone cement (glass ionomer cement) materyalinin, kemikçik zincir defekt onarımı, stapes cerrahisi, dış kulak rekonstrüksiyonu gibi otolojik uygulama alanları mevcuttur. Bu çalışmada Yeni Zelanda tavşanı nervus ischiadicus siniri üzerine bone cement uygulanması sonucunda ortaya çıkan klinik, elektrofizyolojik, histopatolojik etkiler araştırıldı. Kontrol grubunu oluşturan 10 tavşanda nervus ischiadicus her iki tarafta sadece eksplore edildi. Çalışma grubunu oluşturan 20 tavşanda sağ bacakta sinir üzerine bone cement uygulandı, sol bacakta sinir üzerine uygulanan bone cement 10 sn sonra aspire edildi. Tüm tavşanlara preoperatif EMG yapıldı. 8 hafta sonra EMG tekrarı yapıldı ve sonrasında sinir dokusu örnekleri alındı. Bone cementin klinik, elektrofizyolojik, histopatolojik etkileri değerlendirildi. Bone cementin orta kulak cerrahisi sırasında oluşturabileceği muhtemel etkiler tartışıldı.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:137

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale