Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » OtosklerozCerrhsnd KullanlnTeflonPistonProtezlrnnÇaplarnnİşitmeSonuçlrÜzerine Etkisi:OtoakustikEmisyonlarİleDeğerlndrm
 

OtosklerozCerrhsnd KullanlnTeflonPistonProtezlrnnÇaplarnnİşitmeSonuçlrÜzerine Etkisi:OtoakustikEmisyonlarİleDeğerlndrm

Kanlıkama M., Durucu C., Karataş E., Çam H.

Bu çalışmanın amacı, otoskleroz cerrahisinde kullanılan farklı çaplardaki teflon piston protezlerinin işitme sonuçlarına olan etkilerini otoakustik emisyonlar (OAE) ile incelemektir. 2002-2005 yılları arasında stapedotomi yapılan ve 0.3 mm (grup A) ve 0.6 mm (grup B) çaplı teflon piston yerleştirilen toplam 20 otoskleroz olgusu ve sağlıklı bireylerden oluşan 10 olguluk kontrol grubu (grup K) retrospektif olarak incelendi. Hastalara OAE ile ölçümler yapıldı. Geçici uyarılmış OAE (TEOAE), distorsiyon ürünleri OAE (DPOAE) ve DPOAE input/output ölçümlerinin sonuçları, her iki grup ve kontrol gurubu ile istatistiksel olarak karşılaştırıldı. TEOAE amplitüdleri grup B’de, grup A’ya göre emisyon amplitüd oranlarının 2000 ve 3000 Hz’lerde p<0.001 olarak ve 4000-5000 Hz’lerde (p<0.05) daha iyi elde edildi. Grup B’deki DPOAE amplitüdleri ise grup A’daki emisyon amplitüdlerine oranla 3000 ve 4000 Hz’lerde (p<0.05) daha iyi olarak tespit edildi, 1000, 2000 ve 5000 Hz’lerde ise (p>0.05) olarak tespit edildi. Grup B’deki DPOAE I/O amplitüdleri ise grup A’daki emisyon amplitüdlerine oranla 2000 ve 3000 Hz’lerde 65, 60 ve 45 dB’de (p<0.05)daha anlamlı tespit edildi. 1000, 4000, 5000, 6000 Hz’lerde ise p>0.05 idi. Bu sonuçlar grup B oto akustik emisyon sonuçlarının grup A’dan daha iyi olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak otoskleroz cerrahisinde, postoperatif geç dönemde geniş çaplı teflon piston protezleri, işitme sonuçlarını daha iyi etkilemektedir. Teflon piston çaplarının artışı ile koklear emsiyon yanıtlarda da artışlar olmaktadır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:137

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale