Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Tinnitus Olgularında Otoakustik Emisyon Bulguları VeKontralateral Supresyon Varlığının İncelenmesi
 

Tinnitus Olgularında Otoakustik Emisyon Bulguları VeKontralateral Supresyon Varlığının İncelenmesi

Özbilen S., Kemaloğlu Y. K., Bayazıt Y., Gündüz B., Orçan E., Sarıdoğan Ç.

Amaç: En yaygın otolojik-nörootolojik belirtilerden birisi olan tinnitus, pek çok değişik mekanizmayla işitme sisteminin farklı bölgelerinden köken alan bir semptomdur. Otoakustik emisyon (OAE) testleri, kontralateral supresyon (KLS), iç kulağı ve kısmen de retrokoklear bölgeleri incelememizi sağlayan odyolojik test yöntemleridir. Bu çalışmada amacımız, belirgin işitme kaybı olmayan ancak tinnitusu olan olgularda OAE bulgularının ve KLS varlığının incelenmesidir. Materyal ve Metod: Bu çalışmaya 64 tinnitus olgusu dâhil edilmiş olup, aynı yaş grubundaki 58 normal birey ile karşılaştırılmıştır. Çalışma ‘Interacoustics AC 40 Clinical Audiometer’ ve ‘ILO-88 cochlear emission analyzer’- sürüm 5.61i’ yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Sonuçlar: Tinnitus grubunda (%31.3) kontrollere göre (%41.9), bariz olarak, daha az kulakta spontan OAE elde edildiği görülmüştür. Tinnitus olgularının yaklaşık %60’ında transient OAE elde edilemezken, kontrol grubunda sadece %29.3 olguda transient OAE saptanamamıştır. Tinnitus olgularında KLS saptanan olgu sayısı (%39.8) kontrol grubundan (%54.3) anlamlı derecede daha azdır. Yorum: Bu sonuçlar çerçevesinde; tinnitus olgularında koklear seviyede, dış titrek tüylü hücre fonksiyonunda bozukluk olduğu ve ayrıca bu olgularda efferent işitsel sistem ile ilşkili olan KLS yeteneğinin de bozulduğu söylenebilir. Bu bilgiler tinnitus tedavisinde ‘Maskeleme’ ve ‘Tinnitus Retraining Terapi’nin uygulanabilirliğini desteklemektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:137-138

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale