Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » SeptoplastiVeParsiyel Konka Bülloza Rezeksiyonununaerodinamik EtkilerininHesaplamalı AkışkanlarDinamiği İleİnclnmsi
 

SeptoplastiVeParsiyel Konka Bülloza Rezeksiyonununaerodinamik EtkilerininHesaplamalı AkışkanlarDinamiği İleİnclnmsi

Akyar S., Özlügedik S., Tekdemir İ., Elhan A., Sert C., Nakiboğlu G., Tönük E.

Amaç: Konka bülloza ostiomeatal kompleksin sık görülen bir anatomik varyasyonudur ve sıklıkla septum deviasyonu ile birliktedir. Bu çalışma, septoplasti ve parsiyel konka bulloza rezeksiyonunun nazal kavitede yol açtığı aerodinamik değişiklikleri Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ile incelemek için planlanmıştır. Yöntem ve Gereçler: Konka bülloza ve septum deviasyonu olan bir kadavradan çekilen paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisi kullanılarak nazal kavitenin üç boyutlu geometrik modeli oluşturuldu. Ardından model üzerinde bilgisayar ortamında septoplasti ve parsiyel konka bülloza rezeksiyonu yapılarak ikinci geometrik model hazırlandı. Konka bülloza ve septum deviasyonunun nazal kavitede oluşturduğu aerodinamik özellikler ve ameliyat sonrasındaki değişiklikler, hazırlanmış olan iki modelde HAD kullanılarak analiz edildi. Analizde 500 ml/sn sabit debili inspiratuar hava akımı kullanıldı. Sonuçlar: Septum deviasyonu ve konka bülloza olan ilk modelde yüksek hızlı akışlar nazal kavite tabanına yakın ve dar bir alanda oluşurken, sanal ameliyat sonrasında intranazal hava akım hızları azaldı ve akımlar orta meatusa doğru genişledi. İlk modeldeki intranazal basınç düşüşü, büyük oranda anteriordaki deviasyonun olduğu bölgede ve çok kısa bir segmentte oluştu. Ameliyat sonrasında intranazal basınçtaki düşme, nazal valf bölgesi ve alt konkanın ön ucu seviyesinde daha belirgin olmak üzere nazal kavite boyunca kademeli olarak meydana geldi. Septoplasti ve parsiyel konka bülloza rezeksiyonu sonrasında nazal direnç belirgin olarak azaldı. Anteriordaki septum deviasyonu, konka bülloza ve posterior bölgedeki deviasyondan daha fazla nasal dirence neden olmaktaydı. Tartışma: Nazal kavitenin üç boyutlu modeli üzerinde yapılan HAD analizi, sağlıklı ve patolojik burunlardaki hava akım dinamiklerinin anlaşılmasına çok önemli katkılar sağlamaktadır. Cerrahi tedavi öncesinde yapılacak olan her bir girişimin, hastaya ait nazal kavite modeli üzerinde HAD kullanılarak planlanması, cerrahi sonuçlarının öngörülmesini sağlayacağı gibi tedavi başarısını ve postoperatif hasta memnuniyetini de attırabilir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 syf:138-139

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale