Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » TavşanlardaNazalSeptumunAnteriorNazal SpinayatespitindeN-2-ButilSiyanoakrilat'ın Etkinliği:DeneyselHayvanÇalışması
 

TavşanlardaNazalSeptumunAnteriorNazal SpinayatespitindeN-2-ButilSiyanoakrilat'ın Etkinliği:DeneyselHayvanÇalışması

Dadaş B., Başak T., Koşar A., Alkan S., Çelik D., Coşkun B.

Nazal septum cerrahisinde, septum kaudal ucunun anterior nazal spinaya tespitinde mevcut tekniklerle güçlükler yaşanmaktadır. Bu çalışmada N-2-Bütil Siyanoakrilat'ın bu amaçla uygulanabilirliği ve etkinliği araştırıldı. 14 Yeni Zellanda tavşanında açık teknik (transkolumellar) yaklaşım ile nazal septum ortaya kondu. 10 tavşanda, septum tabandan ayrılarak anterior nazal spinanın 3 mm sağ lateraline N-2-Bütil Siyanoakrilat ile yapıştırıldı (Çalışma grubu). 4 tavşanda 3 mm sağ laterale kaydırıldı ve herhangi bir tespit yöntemi kullanılmadan spontan iyileşmeye bırakıldı (Kontrol grubu). Postoperatif 3. haftadan itibaren çalışma grubunda her hafta, kontrol grubunda 3 hafta arayla birer tavşan genel anestezi altında öldürülerek septumun durumu incelendi. Histopatolojik olarak yabancı cisim reaksiyonu, histotoksisite, kemik- kartilaj arasında yeni oluşan dokunun yapısı değerlendirildi. N-2-Bütil Siyanoakrilat ile yapıştırılan çalışma grubunda septum stabilizasyondaki başarı, tespit yöntemi kullanılmayan kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlıydı (P<0.05). Histopatolojik olarak her iki grup arasında yabancı cisim reaksiyonu, histotoksisite, kemik- kartilaj arasında yeni oluşan doku açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Bu çalışma bize tavşanlarda nazal septum kaudal ucunun anterior nazal spinaya tespitinde N-2-Bütil Siyanoakrilat’ın oldukça başarılı olduğunu gösterdi. N-2-Bütil Siyanoakrilat’a bağlı ciddi enfeksiyon, yabancı cisim reaksiyonu, nekroz, histotoksisite saptanmadı.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:139

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale