Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Erişkin Adenoidleri: Klinik Ve Morfolojik Özellikleri
 

Erişkin Adenoidleri: Klinik Ve Morfolojik Özellikleri

Şahan M., Kazıkdaş K. Ç., Yıldırım N., Karslıoğlu Y.

Adenoidler ya da diğer adıyla nazofaringeal tonsiller erken çocukluk çağında fizyolojik hiperplazi-hipertrofi gösteren ve buluğ çağından itibaren de atrofiye olmaya başlayan lenfoid dokulardır. Çocuklarda kronik ve tekrarlayan üst solunum yolu enflamasyonları ve obstrüktif hipertrofileri nedeniyle sıklıkla cerrahi olarak çıkarılırlar. Erişkinlerde de nadiren de olsa nazofarinkste, bazen nazal pasajı tıkayacak büyüklüklere ulaşan, lenfoid doku hiperplazileri görülebilmektedir. Bu doku, çocukluktan beri sebat eden adenoid olabileceği gibi, enfeksiyon veya toksik irritasyona bağlı olarak daha ileri yaşlarda da oluşabilir. Biz bu çalışmada, nazal solunumu etkileyecek ölçüde büyük, benign lenfoid nazofarinks kitlesi eksizyonu yapılan 40 ardışık erişkin olgu sunmaktayız. Aynı seansta, olguların 9’una (%22.5) eşlik eden kronik orta kulak enflamasyonları ya da sekeli nedeniyle, 12 (%30) olguya da muhtelif ilave nazal obstrüksiyon yapan patolojiler nedeniyle müdahaleler yapılmıştır. Tüm ameliyat materyalleri mikroskobik olarak incelenmiştir. Hastalar, eşlik eden patolojiler bakımından ve histopatolojik olarak, çocuklarda görülen hipertrofik-hiperplazik adenoidlerle karşılaştırılmışlardır. Erişkin adenoidlerinin çocukluk çağı adenoidlerinden en önemli morfolojik farkı, daha çok kronik enflamasyonla uyumlu özellikler göstermesidir. Hastalardaki uzun süreli diğer otolaringolojik patolojiler de dikkate alındığında mevcut klinik tablonun, kronik ve uzun süreli adenoid enflamasyonu ile daha uyumlu olduğu değerlendirilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:139

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale