Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Rutin Tonsillektomi Ve Adenoidektomi Spesmenlerininpatolojik İncelenmesi Gerekli Midir?
 

Rutin Tonsillektomi Ve Adenoidektomi Spesmenlerininpatolojik İncelenmesi Gerekli Midir?

Erdem T., Ekici N.Y., Kalcıoğlu M., Gürses İ.

Rutin tonsillektomi ve adenoidektomi spesmenlerinin histopatolojik analizlerinin gerekli olup olmadığı halen tartışma konusudur. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında Kasım 1992-Ağustos 2006 tarihleri arasında kronik tonsillit ve/veya adenoid hipertrofisi tanıları alarak opere edilmiş toplam 787 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Bu olgulardan tonsillektomi yapılan bir olgunun patolojisi granülomatöz iltihabi olay olarak yorumlandı. Diğerlerinin tümü kronik tonsillit ve/veya adenoidde kronik iltihabi proçes ile uyumlu idi. Hiçbir spesmende malignite yönünde bulgu saptanmadı. Elde edilen bu verilerle kronik tonsillit ve/veya adenoid hipertrofi ön tanıları ile opere edilen hastaların spesmenlerinin rutin olarak histopatolojik incelenmeye gönderilmesinin gerekli olmadığı fikrine varıldı.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:139

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale