Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Adenoid Tanı Yöntemleri İle Doku Hacmi Arasındaki İlişki:Klinik Çalışma
 

Adenoid Tanı Yöntemleri İle Doku Hacmi Arasındaki İlişki:Klinik Çalışma

Özlüoğlu L. N., Yılmazer C., Yılmaz İ., Çaylaklı F., Şener M.

Amaç: Adenoidektomi kararı alırken kullanılan tanı yöntemlerinden üçü ile çıkarılan adenoid dokusunun hacmi arasındaki ilişkiyi saptamak. Yer: Üçüncü basamak sağlık kuruluşu. Hastalar ve Yöntem: Nisan 2005 ile Nisan 2007 yılları arasında kliniğimizde adenoidektomi ameliyatı yapılan 152 hasta, araştırma kurulu izni ile çalışmaya alındı. Revizyon ameliyatları ve yarık damaklı hastalar çalışma dışı bırakıldı. Adenoidin koanayı ne kadar daralttığını tahmin etmek için, ameliyattan hemen önce hasta Rose pozisyonunda iken burun endoskopisi (%), ayna (%) ve ardından palpasyon (1-5 arası sayı) ile değerlendirme yapıldı. Adenoidektomi sonucunda elde edilen dokunun hacmi (cc) ölçüldü. İstatistik yöntem olarak Spearman korelasyon ve basamaklı tarzda-doğrusal regresyon analizi kullanıldı. p<.05 anlamlı kabul edildi. Bulgular: Hastalar 2 ile 12 yaşları arasında ve 5.8±2.5 yıl ortalamasına sahiptiler. Hastaların 83’ü erkek, 69’u kız çocuğu idi. Burun endoskopisinde adenoid ortalama %86.6±13.1 (aralık %50-%99) oranında koanayı daraltıyordu. Ayna ile alttan bakıldığında ortalama %44.2±30.2 (aralık %5-%100) oranında koananın daraldığı görüldü. Palpasyon oranı ortalama 3.2±1.4 (aralık 1-5) bulundu. Adenoid doku hacmi ortalama 1.8±0.8 cc (aralık 0.7 cc-4.5 cc) olarak ölçüldü. Burun endoskopisi altın standart olarak kabul edilerek Spearman korelasyonuna bakıldı ve ayna (RS=0.64, p<.0001), palpasyon (RS=0.62, p<.0001) ve hacmin (RS=0.62, p<.0001) burun endoskopisi ile korele olduğu; fakat regresyon analizi yapıldığında yalnızca palpasyon (p=.003) ve hacmin (p<.001) burun endoskopisindeki görüntüyü etkileyen bağımsız değişkenler olduğu, ayna muayenesinin (p=.260) ise uyumsuz olduğu bulundu. Sonuç: Burun endoskopisi, klinik bulgular varlığında, günümüzde adenoidektomi endikasyonu koymaya yarayan en önemli araç olma yolundadır. Bu çalışmada burun endoskopisi ve palpasyon yöntemlerinin adenoidektomi ile çıkarılan adenoid dokusunun hacmini en doğru öngören yöntemler oldukları sonucuna varılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:139-140

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale